Unieważnienie przetargu dot.remont (rewaloryzacja) elewacji budynku głównego szkoły

Gdynia, dnia 10.10.2017r. 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest robota budowlana pn: remont (rewaloryzacja) elewacji budynku głównego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni przy ul. Morskiej 79.
 
 
Zamawiający działając na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2017r. poz. 1579 – dalej zwana „ustawa Pzp”) unieważnia przedmiotowe postepowanie, ponieważ do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10.10.2017 r. do godz. 10:00 nie złożono żadnej oferty.


Irena Szafranek
dyrektor CKZiU nr 1

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Monika _Luks
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 10.10.2017
Data udostępnienia informacji: 10.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.10.2017 15:32 Zatwierdzenie Michał Kowalski
11.10.2017 14:26 Zmiana załącznika Monika Luks
11.10.2017 14:25 Zmiana załącznika Monika Luks
10.10.2017 15:09 Aktualizacja treści Monika Luks
10.10.2017 15:07 Aktualizacja treści Monika Luks