Unieważnienie przetargu - izolacja ścian fundamentowych-etap II

Gdynia, dnia 13.11.2017r.
 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest robota budowlana pn: remont (rewaloryzacja) elewacji budynku głównego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni przy ul. Morskiej 79- Etap II – izolacja ścian fundamentowych. 
 
Zamawiający działając na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r..Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2017r. poz. 1579 – dalej zwana „ustawa Pzp”) unieważnia przedmiotowe postepowanie, ponieważ cena jedynej złożonej  oferty przewyższa kwotę którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
                                                                           Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                                                              Leszek Igielski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Monika Luks
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 13.11.2017
Data udostępnienia informacji: 13.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.11.2017 13:44 zatwierdzenie artykułu Michał Kowalski