Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie modernizacji sal gimnastycznych oraz remont pomieszczeń

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy  w Gdyni, ul. Morska 79 zawiadamia, że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.225.000 euro
na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu modernizacji sal gimnastycznych oraz remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejsza wybrana oferta:

Uzasadnienie: Firma Limex Plus Sp. z o.o. spełnia wymogi Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz SIWZ sporządzonej przez Zamawiającego.

 

Limex Plus Sp. z. o.o,

ul. Fordońska 393

85-766 Bydgoszcz

Kryteria oceny:

  • cena                     8,74 pkt.

  • okres gwarancji   0,50 pkt.

Łączna punktacja             9,24 pkt.

 

Pozostałe oferty:

 

  1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne

„WIKON” Sp. z. o.o

             81-198 Pierwoszyno, ul. Brzoskwiniowa 7

Kryteria oceny:

  • cena                     6,94 pkt.

  • okres gwarancji   0,50 pkt.

Łączna punktacja            7,44 pkt

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania: 0

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 0

 

 

 

 

                                                                                    Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                                                                       Leszek Igielski

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Szafranek
Wprowadził informację: Monika _Luks
Ostatnio zmodyfikował: Monika Luks
Data wytworzenia informacji: 10.08.2016
Data udostępnienia informacji: 10.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.08.2016 13:45 Dodanie informacji Monika Luks