Zarząd Dróg i Zieleni

Osoba kierująca jednostką: Dyrektor Roman Witowski
Zastępcy: Z-ca Dyrektora Wojciech Folejewski
Adres: 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
Nr telefonu: 58 761-20-00 sekretariat
  58 761-20-01 sekretariat
Nr faxu: 58 662-28-41
E-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
Adres skrytki ePUAP: /zdizgdynia/skrytka
Strona www: www.zdiz.gdynia.pl
NIP: 5862186330
REGON:
Redakcja: Dariusz Witt d.witt@zdiz.gdynia.pl

Zarząd Dróg i Zieleni przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. 
Sekretariat jest czynny w godzinach od 7.30 do 16.00
 
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 7:30-15:30, we wtorki w godzinach 15:00-17:00, po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie, telefon 58 761 20 00 lub 58 761 20 01, sekretariat@zdiz.gdynia.pl.
 
 
Najważniejsze telefony do ZDiZ:  
1. sekretariat: 58 761 2000, 58 761 2001, fax 58 662 2841
2. utrzymanie i remonty dróg: 58 761 2021, 58 761 2022
3. utrzymanie kanalizacji deszczowej: 58 761 2027, 58 761 2028
4. utrzymanie oświetlenia ulic i placów: 58 761 2033
5. oznakowanie dróg: 58 761 2045  
6. sygnalizacja - awarie: 58 761 2034
7. sygnalizacja - bieżące warunki ruchu: 58 762 2600
8. uzgodnienia dokumentacji, wjazdów oraz obsługi komunikacyjnej:  58 761 2059
9. oczyszczanie miasta: 58 761 2071
10. utrzymanie zieleni: 58 761 2081
11. zajęcie pasa drogowego: 58 764 4040, 58 764 4041 z siedzibą przy ul. Białostockiej 3
12. sekretariat biura Strefy Płatnego Parkowania: 58 764 4000, fax 58 764 4010 z siedzibą przy ul. Białostockiej 3
13. obsługa klienta Strefy Płatnego Parkowania: 58 764 4021, 58 764 4022 z siedzibą przy ul. Białostockiej 3
Jednocześnie informujemy, że korespondencję kierowaną do Referatu Zajęć Pasa Drogowego można składać bezpośrednio w siedzibie przy ul. Białostockiej 3.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z kierowaniem korespondencji do ZDiZ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Witt
Data wytworzenia informacji: 29.11.2017
Data udostępnienia informacji: 29.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.05.2018 07:17 Aktualizacja treści Dariusz Witt
01.12.2017 10:44 dodanei aliasu zdiz Michał Kowalski