Nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27 ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych.

Wymiar czasu pracy: 1 etat
Planowane zatrudnienie: 01.09.2018 r.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
- wykształcenie wyższe i 2-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym lub wykształcenie średnie i 3-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym,
- biegła znajomość obsługi komputera i programów Excel, Word oraz znajomość internetu.
Dodatkowym atutem będzie znajomość i doświadczenie w pracy z takimi programami jak: Wyposażenie Progman, SIO.

Zakres obowązków:
- przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi,
- sporządzanie umów,
- prowadzenie księgi inwentarza szkoły, opisywanie sprzętu, uzgadnianie stanów ksiąg inwentarzowych,
- udział w przeprowadzaniu inwentaryzacji,
- redagowanie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
- rozliczanie czasu pracy kierowcy oraz zużycia paliwa, wypisywanie kart drogowych,
- tworzenie harmonogramu korzystania z wynajmowanych pomieszczeń szkoły i rozliczanie umów,
- przestrzeganie terminów przeglądów i badań technicznych budynku szkoły i prowadzenie księgi budynku,
- wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej,
- prowadzenie archiwum szkolnego.

Wymagane dokumenty:
- CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie o niekaralności.

Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00 lub przesłać pocztą do dnia 22.08.2018 r.
Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Zdunek
Wprowadził informację: Aleksandra Ługowska Weber
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Ługowska Weber
Data wytworzenia informacji: 06.08.2018
Data udostępnienia informacji: 06.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.08.2018 14:13 Aktualizacja treści Aleksandra Ługowska Weber
06.08.2018 13:16 Dodanie informacji Aleksandra Ługowska Weber