Zysk i strata - 2011r.

Rachunek Zysków i Strat Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni za 2011 r.

Lp.Wyszczególnienie
2011 r.
1.Przychody ogółem
54 423 467
2.
Koszty ogółem
52 124 531
3.
Wynik finansowy brutto
2 298 936
4.
Wynik finansowy netto:
1 731 197

"Zysk netto za 2011 rok w wysokości 1.731.196,64 zł przeznacza się w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki." (Uchwała nr 3/2012 z dnia 26.06.2012 roku Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 13.08.2012
Data udostępnienia informacji: 13.08.2012
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.08.2012 09:22 Dodanie informacji Marcin Połom
13.08.2012 08:21 Dodanie informacji Marcin Połom