Zysk i strata 2015 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ SP. Z O.O.
W GDYNI
ZA LATA   2011 - 2015
Lp.
Wyszczególnienie
2011
2012
2013
2014
2015
1.
Przychody ogółem
54 423 467
55 928 203
57 905 463
56 632 917
56 732 131
2.
Koszty ogółem
52 124 531
52 883 509
54 814 977
56 160 167
54 272 606
3.
Wynik finansowy brutto
2 298 936
3 044 695
3 090 487
472 750
2 459 524
3.
Wynik finansowy netto
1 731 197
2 333 031
2 323 297
322 011
1 871 343
Zyski netto za prezentowane okresy
przeznaczano w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 07.11.2016
Data udostępnienia informacji: 07.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.11.2016 12:39 Aktualizacja treści Marcin Połom
07.11.2016 12:38 Dodanie informacji Marcin Połom