Co nowego

45. sesja Rady Miasta

Opis alternatywny

26.08.2010 r.

25 sierpnia 2010 r. odbyła się XLV, w bieżącej V kadencji samorządu, pierwsza po przerwie wakacyjnej - sesja Rady Miasta Gdyni.

Pierwszym akcentem Sesji było wręczenie Nagrody Kustosza Pamięci Narodowej gdynianinowi prof. Janowi Łopuskiemu.

Uroczystość odbyła się 9 czerwca 2010 r. w warszawskim Teatrze Kamienica. Profesor Jan Łopuski, nie uczestniczył w niej ze względu na zły stan zdrowia a w jego imieniu nagrodę odebrał naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku dr hab. Grzegorz Berendt. Teraz nagroda trafiła do rąk laureata.

Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej przyznawana jest polskim oraz zagranicznym instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939-1989, a także za działalność publiczną, zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej.

W dalszej części Radni przegłosowali 34 uchwały. Wśród nich w sprawach.:


- Zmiany w podziale miasta na stałe obwody do głosowania

Radni dokonali zmiany w uchwale Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w podziale miasta na stałe obwody głosowania. W dzielnicy Redłowo w obwodzie głosowania nr 72 zameldowanych jest 3015 osób. Wobec przekroczenia ustawowej liczby mieszkańców (3000) konieczne jest wprowadzenie zmian w obwodach głosowania. W efekcie zmian wyborcy, którzy mieszkają przy ul. Powstania Wielkopolskiego od nr 109 do nr 121 będą głosowali bliżej swego miejsca zamieszkania w obwodzie nr 71 czyli w Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Cylkowskiego 5.

O tych zmianach mieszkańcy zostaną listownie poinformowani.


- Zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2010

Zmiana dotyczy zwiększenia o 856 990 zł dochodów budżetu Miasta związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków UE oraz zmniejszenia wydatków o 9 143 010 zł. W jej rezultacie budżet miasta Gdyni wynosi po stronie: dochodów - 1 023 355 365 zł, wydatków - 1 261 008 091 zł, przychodów - 275 813 399 zł, rozchodów - 38 160 673 zł.


- Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i góry Donas. Jest to zakończenie procedury rozpoczętej uchwałą Rady Miasta w dniu 22 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego planu.


- Uchwalenia zmiany w miejscowym planie przestrzennego zagospodarowania części dzielnicy Orłowo, rejon alei Zwyciestwa i ul. Świętopełka, w wyniku których m.in w zabytkowym pałacyku w parku Kolibki i towarzyszacych mu zabudowaniach możliwa będzie realizacja funkcji komercyjnych - turystycznych, gastronomicznych i kulturalnych.


- Przystąpienia Gdyni do Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy

Rada Europy przyznała naszemu miastu swoje najwyższe wyróżnienie w 2002 roku. Nagroda ta przyznawana jest corocznie jednemu miastu w Europie, którego działania propagujące ideę jedności europejskiej najbardziej zasługują na wyróżnienie.

Miasta nagrodzone skupione są w Stowarzyszeniu Miast Laureatów Nagrody Europejskiej. Należy do niego 65 miast. Gdynia, znajdująca się w honorowym gronie miast laureatów Nagrody Europy, teraz formalnie przystąpi do tego stowarzyszenia. Dzięki temu nasze miasto będzie mogło korzystać z doświadczeń partnerów i informacji dotyczących m. in. współpracy międzynarodowej gmin, współdziałania organizacji publicznych i niepublicznych, promocji solidarności i zrozumienia między ludźmi w Europie.


- Utworzenia nowych miejsc w żłobku „Niezapominajka"

Od 1 września 2010 roku w Gdyni zwiększy się o 40% liczba miejsc w żłobku. W lokalu przy ul. Demptowskiej 46 zostanie uruchomiona filia żłobka „Niezapominajka" z 40 miejscami dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 1 rok 6 miesięcy - 2 lata oraz 2 lata 1 miesiąc - 3 lata. Ogólna liczba miejsc wynosić będzie teraz 140.


- Zmian w regulaminie przyznawania gdyńskich stypendiów dla uczniów i studentów

Zmiany zasad przyznawania Stypendiów Miasta Gdyni umożliwią uzyskanie stypendium także uczniom - stałym mieszkańcom naszego Miasta - którzy podejmują edukację w placówkach poza Gdynią. Ujednoliceniu uległ też termin składania wniosków przez uczniów i studentów - do 5 października.


- Nadania nazw ulicom w Gdyni

Radni uchwalili przedłużenie ulicy Leśna Polana w Wielkim Kacku o kolejny odcinek drogi dojazdowej do nowo budujących się w tej okolicy domów.

W dzielnicy Orłowo jednej z ulic nadano decyzją Rady nazwę Wiktora Roszczynialskiego.

Wiktor Roszczynialski (1900-1972) mieszkał i pracował w Gdyni. Wywodził się z rodziny o bogatych tradycjach patriotycznych. Po ukończeniu studiów prowadził kancelarię adwokacko-notarialną; był pierwszym rdzennie kaszubskim notariuszem na terenie Gdyni. Cieszył się wielkim zaufaniem gdynian, a zwłaszcza Kaszubów. Był też czynnie zaangażowany w tworzeniu struktur organizacyjnych istotnych dla życia rozwijającego się miasta, był też radnym miejskim. Po zajęciu Gdyni przez Niemców we wrześniu 1939 aresztowany i wpisany na listę Polaków przeznaczonych do rozstrzelania. Przy pomocy znajomych uciekł i przedostał się do Warszawy, gdzie odnalazł rodzinę. Walczył w Powstaniu Warszawskim, potem wyjechał do Zakopanego. Do Gdyni wrócił w 1945 roku. Jego dotychczasowa kancelaria została zamknięta, a on sam włączony do zespołu adwokackiego. Do roku 1956 był wielokrotnie przesłuchiwany przez UB i szykanowany jako rdzenny Kaszuba pochodzący z patriotycznej rodziny. W latach 1947-1970 prowadził bezpłatną kancelarię adwokacką dla niezamożnych gdynian. Zmarł w 1972 r., pochowany na Cmentarzu Witomińskim.

Radni także nadali nazwę "Rondo Karlskrona" skrzyżowaniu ulic Bernarda Chrzanowskiego i Polskiej w Gdyni. W Karlskronie znajduje się już plac o nazwie „Gdynia", stanowiący symbol wieloletniej współpracy między naszymi miastami.


Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/rada/sesje/6040_64984.html