Co nowego

Akademia Morska na liście najlepszych uczelni świata

Akademia Morska w Gdyni została sklasyfikowana w gronie najlepszych uczelni świata w dyscyplinie inżynierii morskiej, fot. Marcin Rakowski / AM

Akademia Morska w Gdyni została sklasyfikowana w gronie najlepszych uczelni świata w dyscyplinie inżynierii morskiej, fot. Marcin Rakowski / AM

31.07.2018 r.

Gdyńska uczelnia po raz pierwszy została sklasyfikowana na tzw. liście szanghajskiej - światowej klasyfikacji szkół wyższych z podziałem na konkretne dyscypliny. Akademia Morska, która jeszcze w tym roku przemianuje się na uniwersytet jest aktualnie 42. uczelnią na świecie w kategorii Marine/Ocean Engineering!

Akademia na liście szanghajskiej


To duże wyróżnienie w międzynarodowym gronie, ale przede wszystkim pozytywne podsumowanie działalności naukowej – Akademia Morska w Gdyni po raz pierwszy zapracowała na miejsce na prestiżowej liście szanghajskiej, nazywanej oficjalnie Akademickim Rankingiem Uniwersytetów Świata. Gdyńska uczelnia została sklasyfikowana na 42. pozycji na świecie w dyscyplinie naukowej Marine/Ocean Engineering (inżynieria morska), trafiając tym samym do ścisłej elity. Oznacza to, że studenci Akademii mogą z powodzeniem konkurować na podobnym poziomie z żakami m.in. z Chin, Kanady, Australii, Turcji, Grecji czy Stanów Zjednoczonych.

Tzw. lista szanghajska ma na celu obiektywną ocenę uczelni z całego świata, uwzględniając ich podział na 54 różne dyscypliny naukowe. Ranking powstaje w oparciu o łączną liczbę publikacji naukowych z danej dyscypliny, liczbę artykułów opublikowanych w najlepszych czasopismach naukowych, liczbę cytowań oraz współpracę międzynarodową – suma wszystkich czynników daje pogląd na to, jaką wartość ma praca naukowa danej uczelni.

Akademia Morska znalazła się na 42. miejscu, bezpośrednio wyprzedzając japoński Uniwersytet Kiusiu. Z kolei najlepszą uczelnią na świecie, która kształci na kierunkach związanych z inżynierią morską uznano Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju. Oprócz gdyńskiej uczelni, na liście znalazł się jeszcze tylko jeden polski akcent – Politechnika Gdańska.

Pełen ranking jest dostępny na stronie internetowej www.shanghairanking.com.

Od jesieni - Uniwersytet Morski


Przypomnijmy, że jeszcze w tym roku Akademia Morska zmieni nazwę na Uniwersytet Morski. Uczelnia spełniła wymogi, wedle których miano uniwersytetu przysługuje uczelniom, których wydziały posiadają co najmniej sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej czterech uprawnień w zakresie nauk objętych profilem uczelni.

Podniesienie rangi wejdzie w życie 1 września tego roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a uroczystość związana z przemianowaniem nazwy odbędzie się na początku października. Gdyńska uczelnia będzie jedynym Uniwersytetem Morskim w Polsce.