Co nowego

Nowe miejsca w gdyńskich przedszkolach

Przedszkole na Dąbrowie/ mat. pras.

Przedszkole na Dąbrowie/ mat. pras.

28.05.2018 r.

Mamy bardzo dobre wieści dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. W nadchodzącym roku szkolnym znowu przybędzie miejsc w gdyńskich przedszkolach. Na Obłużu, w Orłowie, na Wzgórzu św. Maksymiliana i na Pogórzu powstanie w sumie pięć nowych oddziałów dla 118 dzieci.

– Miasto podejmuje działania, aby przy istniejących placówkach oświatowych zwiększyć możliwość przyjęcia dzieci do przedszkola. – mówi Joanna Zielińska, Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni.
Nowe miejsca przygotowano dla najmłodszych gdynian w następujących lokalizacjach:
1.     Przedszkolu nr 48 „Morska Przygoda” (Obłuże, ul. Unruga 86, 1 oddział),
2.     Szkole Podstawowej nr 11 (Orłowo, ul. Wrocławska 52, 1 oddział),
3.     Szkole Podstawowej nr 23 (Wzgórze św. Maksymiliana, ul. Grottgera 19, 1 oddział),
4.     Szkole Podstawowej nr 43 (Pogórze, ul. Porębskiego 21, 2 oddziały).
Razem jest to 118 miejsc.


Rekrutacja do przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 przebiega według zasad ogólnych.
 
Koszt uzyskania wolnych miejsc dla najmłodszych gdynian to łączna kwota ok. 253.470,00 zł. Na tę sumę składa się koszt takich prac, jak przebudowy, adaptacje i dostosowanie pomieszczeń w ww. placówkach na funkcję przedszkolną (157.500,00 zł) oraz koszt ich wyposażenia w meble i pomoce dydaktyczne (95.970,00 zł).


– Staraniem gdyńskiego samorządu w kończącym się roku szkolnym powstało w Gdyni 1066 nowych miejsc przedszkolnych. Potrzeba zapewnienia dodatkowych miejsc małym gdynianom wynikła głównie z faktu pozostania w przedszkolach większości 6-latków oraz z nowych przepisów, które nałożyły na samorząd konieczność zapewnienia od września 2017 roku miejsca w przedszkolach także wszystkim trzylatkom. – tłumaczy Joanna Zielińska.

Było to największe wyzwanie samorządu minionego roku.
W roku szkolnym 2017/18 najmłodsi gdynianie zaczęli uczęszczać do czterech nowych przedszkoli: w Cisowej, na Dąbrowie, na Wiczlinie oraz na Karwinach (łącznie, aby zwiększyć liczbę miejsc w przedszkolach, powstało 20 oddziałów w tych przedszkolach oraz 8 dodatkowych w placówkach już funkcjonujących). Teraz do tej puli dołączyły kolejne miejsca, które powinny zaspokoić zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
1 czerwca ruszy rekrutacja uzupełniająca do placówek, które będą dysponować wolnymi miejscami.