Co nowego

Gdynia samorządem przyjaznym energii

Gdynia doceniona w konkursie „Samorząd przyjazny energii

Gdynia doceniona w konkursie „Samorząd przyjazny energii", fot. Hanna Banasik.

14.06.2018 r.

„Niezawodność dostaw energii elektrycznej i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu” to jedne z priorytetów gdyńskiego samorządu. Dostrzegło to Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przyznając miastu wyróżnienie w konkursie „Samorząd przyjazny energii”. Nagrodę odebrał Paweł Brutel, radny miasta Gdyni.

- Cieszymy się, że nasze działania związane z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa energetycznego zostały dostrzeżone. Gdynia od dawna aktywnie wspiera ten obszar m.in. za pomocą dotacji udzielanych mieszkańcom na montaż odnawialnych źródeł energii czy budowę farm fotowoltaicznych, które niedługo zasilą nasz transport publiczny – mówił Paweł Brutel, radny miasta Gdyni.

Wyróżnienie zostało przyznane w trakcie konferencji „Energetyczne wyzwania samorządów” poświeconej, w tym roku, elektromobilnosći. Zdobyty przez Gdynie grant inwestycyjny o wartości 5 tys. zł. zostanie przeznaczony na dalszą poprawę jakości życia mieszkańców miasta związaną z niezawodnością dostaw energii elektrycznej.

- Po raz kolejny wyróżniliśmy samorządy, które zrealizowały najciekawsze inicjatywy energetyczne i współpracowały z firmami energetycznymi. Dzięki tej współpracy zwiększaliśmy bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej, efektywność energetyczną oraz wspieraliśmy rozwój sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych – mówi Wojciech Tabiś, dyrektor Biura PTPiREE


 Wyróżnienie zostało przyznane w trakcie konferencji „Energetyczne wyzwania samorządów”.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. samorządowcy, przedstawiciele administracji państwowej, naukowcy, eksperci oraz reprezentanci sektora energetycznego.

Dobra współpraca oraz zrozumienie wzajemnych potrzeb i możliwości branży energetycznej i gmin ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia na większą skalę transportu elektrycznego w Polsce. Nasza konferencja jest doskonałą okazją do przedyskutowania wyzwań stojących przed nami w tym zakresie – zapewnia Wojciech Tabiś.

Konferencja podzielona była na 4 bloki tematyczne: „Aspekty rozwoju elektromobilności w Polsce”, „Dobre praktyki w zakresie wdrażania w jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań z zakresu elektormobilności”, „Nowe modele komunikacji miejskiej – car-sharing, taksówki elektryczne, rowery” i „Elektryczna komunikacja miejska w aspekcie infrastruktury strategicznej”.

Wśród projektów realizowanych przez gdyński samorząd warto wymienić: prowadzoną od lat modernizację oświetlenia ulicznego i budowy nowych energooszczędnych punktów oświetlenia, dotacje dla mieszkańców na modernizacje źródła ogrzewania i montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach. Ponadto miasto realizuje kompleksową termomodernizację 30 budynków gminnych (projekt rozłożony jest na lata 2016-2022) oraz, jako jedno z nielicznych w Polsce miast, może pochwalić się transportem publicznym w dużej mierze opartym na pojazdach zasilanych energia elektryczną, mowa tu o trolejbusach.

Dobre gospodarowanie energią to nie tylko duże inwestycje, ale również i działania edukacyjne. Gdyński samorząd w ciągu ostatnich lat zrealizował szereg kampanii na rzecz zwiększenia wiedzy na temat potrzeb modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznych oraz podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców miasta. Warto tu wspomnieć o m.in. projekcie „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet” i akcji „K.O.Z.A. - Korzystne Ograniczenie Zanieczyszczenia Atmosfery". Na uwagę zasługuje także adresowana do dzieci i młodzieży realizacja projektu „Każdy Wat na wagę złota — czyli pomorskie dzieci uczą się jak efektywnie oszczędzać energie w szkole” oraz konkurs „Pokonaj Smoga

Tegoroczna konferencja „Energetyczne wyzwania samorządów” poświęcona była elektromobilnosći. Determinująca tematykę wydarzenia ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych weszła w życie pod koniec lutego br. Stwarza ona warunki do rozwoju transportu elektrycznego w Polsce, co w konsekwencji ma przełożyć się na nowe możliwości rozwoju sektora naukowego i biznesu. Rząd zakłada, że do 2020 r. ma powstać 6 tys. punktów ładowania energią elektryczną. Zlokalizowane na terenie 32 aglomeracji i na obszarach gęsto zaludnionych mają znacząco ułatwić poruszanie się po kraju użytkownikom samochodów elektrycznych.

Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.
Partnerami: Enea Operator, Energa–Operator, PGE Dystrybucja, innogy Stoen Operator, Tauron Dystrybucja i Polskich Sieci Elektroenergetycznych.