Co nowego

Gdynia na Kongresie Smart Metropolia

Gdynia na Kongresie Smart Metropolia

Gdynia na Kongresie Smart Metropolia

12.11.2017 r.

Metropolie to miejsca, w których pracujemy, uczymy się i bawimy, przekraczając na co dzień granice gmin i powiatów. O ich ogromnym potencjale i możliwych kierunkach rozwoju  od poniedziałku, 13 listopada do środy, 15 listopada,  rozmawiać będą liderzy administracji, samorządów i biznesu oraz osoby zaangażowane w rozwijanie miast, w których żyją. W tym gronie będą reprezentanci gdyńskiego samorządu.

– Gdynia merytorycznie wspiera organizację tego wydarzenia – poprowadzimy dyskusje w sesjach tematycznych dotyczących relacji społecznych w metropolii (Aleksandra Markowska i Borys Martela z Laboratorium Innowacji Społecznych), ubóstwa (Jarosław Józefczyk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ja) oraz mobilności (Marcin Wołek, radny Miasta Gdyni) – wylicza Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - Organizujemy również wizytę studyjną w Laboratorium Innowacji Społecznych, podczas której podzielimy się naszymi doświadczeniami z zakresu partycypacji społecznej.

Tegoroczna edycja kongresu odbywa się pod hasłem „Przestrzenie relacji. Wdrażanie agendy miejskiej Unii Europejskiej”. Tematem przewodnim będzie dyskusja na temat lepszego wykorzystania potencjału kryjącego się w polskich metropoliach. Prelegenci poddadzą dyskusji tezę, że to głównie obszary metropolitalne są tymi miejscami na świecie, w których kreowany jest rozwój i że należy prowadzić politykę regionalną opierającą się o ich potencjał. Organizatorzy – Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Gdańska Organizacja Turystyczna i Ministerstwo Rozwoju – mają nadzieję, że rozmowy te pozwolą wskazać problemy i wyzwania stojące w obliczu metropolii, ale przede wszystkim pomogą wypracować decydentom i liderom integracji metropolitalnej konkretne rozwiązania zarządcze i technologiczne.
Podobnie jak w ubiegłych latach, do udziału w kongresie zaproszono przedstawicieli władz publicznych, specjalistów w zakresie rozwoju obszarów metropolitalnych, przedsiębiorców i inwestorów, a także mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką metropolitalną. Będzie można posłuchać wystąpień prezydentów miast, m.in. Pawła Adamowicza, Jacka Karnowskiego, Roberta Biedronia. Dwudniowe sesje tematyczne będą dotyczyły relacji terytorialnych, instytucjonalnych i społecznych. W tych ostatnich szczególny udział będą mieli przedstawiciele Gdyni.
Pierwszego dnia kongresu Borys Martela z Laboratorium Innowacji Społecznych, specjalizujący się w diagnozach i partycypacji społecznej będzie moderował panel zatytułowany „Jak samorządy radzą sobie z partycypacją obywatelską?”, a Aleksandra Markowska dyrektor LiS, poprowadzi dyskusję pt. „Jak wejść z konsultacjami na poziom wyżej, czyli o możliwościach adaptacji doświadczeń lokalnych na poziomie metropolii”, w której udział weźmie m.in. Ewa Stokłuska, kierownik Działu Diagnoz i Partycypacji w LiS.
Żeby współpraca metropolitalna przynosiła wymierne korzyści mieszkańcom, trzeba w nią zaangażować przedstawicieli wszystkich sektorów. O tym rozmawiać będzie m.in. Anna Borkowska, dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, w panelu poświęconym relacjom instytucjonalnym.
Drugiego dnia trudny temat ubóstwa w mieście poprowadzi wiceprezydent Gdyni, Michał Guć. W spotkaniu weźmie udział m.in. Jarosław Józefczyk, zastępca dyrektora gdyńskiego MOPS. Osoby zainteresowane nowoczesnymi i ekologicznymi rozwiązaniami mobilnymi w mieście będą mogły wziąć udział w sesji „Mobilność”, gdzie wśród omawianych tematów pojawi się m.in. carsharing, nad uruchomieniem którego pracuje obecnie Gdynia. W rozmowie tej uczestniczyć będzie m.in. dr Marcin Wołek z Uniwersytetu Gdańskiego, radny Miasta Gdyni oraz Tomasz Labuda, zastępca prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.
Trzeci dzień Kongresu to wizyty studyjne w gminach i miastach obszaru metropolitalnego - Kartuzach, Pelplinie, Wejherowie i w Gdyni. Laboratorium Innowacji Społecznych zaprezentuje dobre praktyki w zakresie partycypacji społecznej w takich obszarach, jak planowanie polityk miejskich, dostosowywanie przestrzeni do potrzeb odbiorców oraz planowanie i realizacja procesu rewitalizacji.

Kongres odbędzie się w centrum wystawienniczym AmberExpo przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku.
Udział w Kongresie jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja:
http://smartmetropolia.pl/rejestracja-na-smart-metropolia/

  • Kongres Smart Metropolia 2017
  • Kongres Smart Metropolia 2017