Budowa Trasy S-6: łatwiej komunikacją miejską Budowa Trasy S-6: łatwiej komunikacją miejską
Co nowego

Gdynia nagrodzona Europejską Nagrodą Sektora Publicznego

Opis alternatywny

09.11.2009 r.

wyróżnienie EPSA 2009 - dyplom
W 2009 r. Europejski Instytut Administracji Publicznej / European Institute of Public Administration (EIPA) ogłosił po raz drugi konkurs o Europejską Nagrodę Sektora Publicznego / European Public Sector Award - EPSA 2009. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2007 roku. EPSA to jedyna nagroda w Europie honorująca inicjatywy, obejmujące sektor publiczny.

Konkurs odbywa się pod patronatem Komisji Europejskiej. Jego celem jest upowszechnianie wzorcowych, najbardziej innowacyjnych i efektywnych rozwiązań w sektorze publicznym państw europejskich oraz wspieranie współzawodnictwa pomiędzy organizacjami sektora publicznego.

Organizatorzy konkursu chcą w ten sposób stworzyć platformę wymiany doświadczeń między innowacyjnymi instytucjami publicznymi Europy oraz zachęcić samorządy do modernizacji struktur administracyjnych oraz usprawniania swoich działań. W tym roku na konkurs EPSA 2009r. napłynęło ponad 300 aplikacji z 29 krajów europejskich.

W konkursie EPSA 2009, w kategorii „Zaangażowanie obywateli" wyróżniono projekt „Gdyński sektor obywatelski". W uzasadnieniu Jury Konkursu podało, że Gdynia:

• stworzyła program wychodzący poza ramy tradycyjnej demokracji przedstawicielskiej i zbudowała zrównoważone partnerstwo z lokalnymi organizacjami pozarządowymi,

• angażuje lokalne organizacje pozarządowe w konsultowanie i współtworzenie lokalnych programów i przedsięwzięć, a także w realizację zadań publicznych,

• Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych jako komórka Urzędu Miasta Gdyni odpowiedzialna za koordynację współpracy z organizacjami pozarządowymi jest jednostką bardzo innowacyjną.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 5 listopada w Maastricht.

wręczenie wyróżnienia EPSA 2009


Na zdjęciu od lewej: Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Gdyni Michał Guć oraz Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej - Siim Kallas.

Europa nagradza Gdynię:

Gdynia niejednokrotnie już została wyróżniona przez instytucje europejskie za swoje osiągnięcia. W 1995 r. Komisja Europejska przyznała Gdyni Złote Gwiazdy Partnerstwa za organizację Igrzysk Miast Bliźniaczych. Natomiast Rada Europy przyznała Gdyni swoje trzy wyróżnienia: Honorową Flagę Rady Europy, Honorową Tablicę Rady Europy oraz Nagrodę Europy. Wyróżnienia te zostały przyznane Gdyni w uznaniu za jej aktywność na arenie międzynarodowej. Wszystkie otrzymane przez Gdynię nagrody Rady Europy mają prestiżowy charakter i promują nasze miasto w strukturach europejskich.1. Honorowa Flaga Europy – 1996
Flagę tę przyznano w uznaniu dokonań Gdyni
w propagowaniu idei europejskiej wśród mieszkańców.flagaeuropy


2. Honorowa Tablica Rady Europy – 1998
Tablicę przyznano Gdyni za działania na rzecz integracji europejskiej w środowisku lokalnym, aktywne członkostwo w organizacjach europejskich, organizację imprez o charakterze europejskim.

tablicaeuropy
3. Nagroda Europy – 2002
W 2002 r. Rada Europy przyznała Gdyni swoje najwyższe wyróżnienie - NAGRODĘ EUROPY. Nagroda ta przyznawana jest corocznie jednemu miastu w Europie (w wyjątkowych sytuacjach dwóm miastom), którego działania propagujące ideę jedności europejskiej najbardziej zasługują na wyróżnienie. Miasto zostało nagrodzone m.in. za intensywny rozwój międzynarodowych kontaktów, a przede wszystkim za utworzenie Bałtyckiego Koła Miast Siostrzanych Gdyni. Ponadto doceniono działalność Gdyni w różnych organizacjach międzynarodowych, która przyczyniła się do konsekwentnego promowania wśród mieszkańców nowoczesnej i demokratycznej Europy. Od momentu powstania Nagrody Europy w 1955 r. do chwili obecnej została ona przyznana trzem polskim miastom: Częstochowie (1998), Gdyni (2002) oraz Katowicom (2008).nagrodaeuropy