Budowa Trasy S-6: łatwiej komunikacją miejską Budowa Trasy S-6: łatwiej komunikacją miejską
Co nowego

Gdynia publikuje nowe zbiory danych w innowacyjny sposób

Gdynia publikuje nowe zbiory danych w innowacyjny sposób // screen z www.otwartedane.gdynia.pl/

Gdynia publikuje nowe zbiory danych w innowacyjny sposób // screen z www.otwartedane.gdynia.pl/

03.06.2019 r.

Gdyński portal www.otwartedane.gdynia.pl funkcjonuje już od 2 lat i sukcesywnie się rozwija. Do dnia dzisiejszego zostało udostępnionych 179 zbiorów danych, które umożliwiają prezentację danych publicznych w sposób przejrzysty, przydatny i zgodny ze standardami oraz przepisami prawa.

Dlaczego taka forma?

Jednostki samorządu terytorialnego poświęcają sporo czasu i środków, by udostępniać posiadane zasoby (m.in. rejestry, ewidencje, archiwa, sposoby załatwiania spraw, treści dokumentów urzędowych, treści wystąpień) – jest to długotrwały i żmudny proces. Często przy otwieraniu danych pojawia się pytanie, jak ktoś może te dane wykorzystać w praktyce. A przecież ten format danych stwarza wiele możliwości.

Przykładem nowego podejścia do otwartych danych w praktyce może być zaprezentowanie informacji o gdyńskich projektach europejskich na stronie internetowej miasta.

Jak to działa?

W ostatnim czasie na stronie http://otwartedane.gdynia.pl/ zamieszczony został zbiór Projekty w Gdyni z udziałem środków zewnętrznych europejskich w formatach maszynowo odczytywalnych: CSV, JSON i API.

Strona gdynia.pl pobiera te dane, zapisuje je u siebie i automatycznie wyświetla na stronach Projekty europejskie trwające, Projekty europejskie zakończone. Ponadto umożliwione zostało automatyczne wypełnianie kart projektów wybranymi danymi (zobacz przykład takiej karty).

Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu każdy może zapoznać się z aktualną bazą realizowanych oraz zrealizowanych projektów dofinansowanych ze środków europejskich. Nie trzeba już wysyłać zapytań o informację publiczną ani zastanawiać się, czy dane znalezione w Internecie są aktualne. Dla urzędu oznacza to również oszczędności środków i czasu – wystarczy zaktualizować dane w jednym miejscu (w pliku na http://otwartedane.gdynia.pl/pl/), żeby zmiany pojawiły się na stronie miasta w ciągu 10 minut.