Co nowego

Inteligentne oszczędzanie z InvisoLite

Inteligentne oszczędzanie z InvisoLite, fot. pixabay.pl

Inteligentne oszczędzanie z InvisoLite, fot. pixabay.pl

26.10.2018 r.

Ograniczenie wydatków energetycznych gminy i redukcja emisji gazów cieplarnianych, to realne korzyści z przystąpienia do systemu invisoLite. Szacuje się, że dzięki dopasowaniu przez system najbardziej korzystnej taryfy dla naszego miasta, w skali roku Gdynia może na przykład zaoszczędzić nawet 200 tysięcy za dostawę energii elektrycznej. 26 października Gdynia i firma Dalkia podpisały porozumienie w sprawie współpracy na rzecz poprawy efektywności energetycznej. W jej ramach, Dalkia udostępni miastu nową wersję autorskiego systemu invisoLite.  

Pod koniec października 2017 roku w Gdyni uruchomiony został system, którego zadaniem jest gromadzenie danych na temat zużycia energii za prąd, gaz czy ciepło sieciowe w budynkach miejskich. Teraz Gdyni została udostępniona najnowsza wersja systemu, która pozwala na więcej możliwości optymalizacja efektywności energetycznej.
 
- To już kolejny etap współpracy. System invisoLite® wprowadziliśmy pod koniec ubiegłego roku. Nowa wersja systemu posiada certyfikat ISO 50001, który jest normą dotyczącą redukcji kosztów, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Dzięki systemowi możliwa jest optymalizacja efektywności energetycznej obiektów, co przekłada się na ograniczenie wydatków. W sytuacji wzrostu cen energii, z którymi mierzą się aktualnie gminy w Polsce nie jest to bez znaczenia – mówi Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni.


 
- Wykorzystując globalne doświadczenie grupy Dalkia, wspieramy naszych lokalnych partnerów w procesie transformacji energetycznej dostarczając know-how oraz innowacyjne rozwiązania dla energetyki. Współpraca z Gdynią to współpraca z liderem innowacyjności wśród polskich i europejskich miast, gdzie tematy ekologiczne są jednym z priorytetów lokalnych władz. To otwiera możliwości dla realizacji wyjątkowego projektu z wykorzystaniem najnowocześniejszych inteligentnych rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej – mówi Thierry Deschaux, dyrektor generalny Grupy Dalkia w Polsce.


 
Celem współpracy jest optymalizacja zużycia energii ciepła, chłodu, powietrza wentylacyjnego, energii elektrycznej i mediów przemysłowych oraz poprawa efektywności energetycznej wraz z obniżeniem emisji CO2 budynków w Gdyni. Miasto, przy współpracy z Dalkią, zamierza podejmować lokalne inicjatywy informacyjne, edukacyjne i proekologiczne dla poprawy komfortu życia. Strony porozumienia powołały również komisję projektową, która zajmie się realizacją określonych zadań. Dodatkowo Dalkia nieodpłatnie przekaże nową wersję sytemu invisoLite®, a gmina zaktualizuje w systemie dane energetyczne, które będą podstawą wypracowania innowacyjnych rozwiązań na rzecz optymalizacji energetycznej i obniżenia emisji CO2 wybranych obiektów gminnych.
 
- Wzrost cen energii i emisji zanieczyszczeń może być powodem do zainteresowania samorządów efektywnością energetyczną. Transformacja energetyczna i walka ze smogiem to szczególne zadania władz lokalnych. Racjonalne zużycie energii czy optymalne wykorzystanie jej lokalnych zasobów prowadzą do poprawy efektywności energetycznej, a to przekłada się na wymierne oszczędności w budżetach miast i gmin. W konsekwencji, mniejsza emisja pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery to czyste i zdrowe powietrze dla mieszkańców – dodaje Thierry Deschaux, dyrektor generalny Grupy Dalkia w Polsce.

Nowoczesne rozwiązania dla poprawy efektywności energetycznej budynków

InvisoLite®, narzędzie do energetycznego zarządzania gminą, to autorski system analizy i zarządzania zużyciem energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła w budynkach miejskich. Wykorzystanie systemu invisoLite® prowadzi do obniżenia wysokości zużycia energii i spadku emisji dwutlenku węgla. Dodatkowo moduł raportowania i analizy porównawczej obiektów, w zależności m.in. od stanu technicznego i funkcjonalności budynków, pomoże gminie w planowaniu dalszych inwestycji. Kompleksowym monitorowaniem zużycia energii i mediów jest objętych już ponad 800 budynków i 1500 punktów poboru energii w Gdyni. Nowy invisoLite® jest certyfikowany ISO 50001, czyli międzynarodową normą dla systemów zarządzania energią.

Ambitne cele Gdyni na rzecz optymalizacji zużycia energii

Prawie rok temu Gdynia rozpoczęła korzystanie z systemu polegające na systematycznym wprowadzaniu danych o budynkach oraz danych z faktur za zużywane media. Kolejny etap projektu to analiza tych danych oraz planowanie działań na bazie wniosków z analiz. Gdynia stawia sobie ambitny cel poprawy efektywności energetycznej obiektów o średnio 20-30 %, a że jest to możliwe pokazały doświadczenia z zachodu.
 
W ramach współpracy z Dalkią zostaną poddane analizie obiekty gminne pod kątem zwiększenia ich efektywności energetycznej, wytypowane zostaną obiekty do modernizacji wraz z określeniem jej zakresu. Wykonana zostanie analiza dla potrzeb Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, obiektów sportowych i rekreacji wodnej, optymalizacja efektywności energetycznej dla obiektów istniejących i planowanych. Planowane są dogłębne analizy dla potrzeb zarządców budynków, w tym także obiektów sportowych, rekreacji wodnej pod kątem szerokiej optymalizacji efektywności energetycznej obiektów zarówno istniejących, jak i planowanych.

Dalkia, lider w dziedzinie oszczędności energii we Francji

Dalkia, spółka zależna grupy EDF, jest jednym z liderów w dziedzinie usług energetycznych we Francji. Dalkia oferuje „szyte na miarę” rozwiązania dla budynków, miast, samorządów, władz lokalnych i obiektów przemysłowych w odpowiedzi na wyzwania związane z transformacją energetyczną. Grupa zapewnia swoim klientom możliwość kontroli całego łańcucha energetycznego, od dostaw energii po optymalizację zużycia, w tym konserwację instalacji i sterowanie nią. Spółka gwarantuje osiągnięcie określonych wyników w długim okresie. W 2017 r. obroty Dalkii wyniosły 4 miliardy euro. W ramach swoich działań spółka wykazała oszczędności energii na poziomie 6,5 TWh, redukując swoim klientom emisje CO2 o 4,1 Mt.