Co nowego

Gdynia zmienia się z TENTacle

fot. Paweł Kukla

fot. Paweł Kukla

11.04.2019 r.

Rozwój gdyńskiego portu, ważne inwestycje drogowe i kolejowe na terenie miasta, a także integracja państw nadbałtyckich oraz powiązanie regionu z siecią korytarzy transportowych w głąb Unii Europejskiej – to założenia, które w najbliższych latach chce realizować Gdynia w ramach wypracowanych podczas projektu TENTacle założeń. W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja podsumowująca program.
 
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji i instytucji, które od 2016 roku współpracowały z Gdynią w ramach projektu.
 
- Morze łączy, a to istotne zwłaszcza w przypadku naszego regionu. Znajdujemy się na autostradzie morskiej Gdynia-Karlskrona, istotnym szlaku Unii Europejskiej. To ważny projekt dla Gdyni, w którego trakcie mogliśmy uczyć się od wielu doświadczonych partnerów międzynarodowych. Dziś podsumowujemy nasze działania, ale oczywiście nie kończymy pracy. TENTacle jest źródłem do dalszych starań o to, by infrastruktura korytarza transportowego powstawała i by dobrze służyła zarówno mieszkańcom Gdyni, jak i regionu, Polski i całej Unii Europejskiej – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.


 
Dla Gdyni celem udziału w przedsięwzięciu była analiza potrzeb związanych z rozwojem węzła transportowego w mieście. Program TENTacle miał pomóc zdefiniować jakiego typu infrastruktura i usługi są niezbędne, by Gdynia i cały Region Morza Bałtyckiego rozwijały się lepiej i szybciej oraz jakie działania podejmować, by maksymalnie wykorzystać atut nadmorskiego położenia miasta.
 
- Dzięki projektowi pozyskaliśmy ogromną wiedzę, która pozwoli rozłożyć do roku 2030 wszystkie działania związane z dokonaniem transformacji Gdyni w węzeł sieci bazowej TEN-T – tłumaczy Ryszard Toczek, kierownik projektu TENTacle w Gdyni - Był to wstęp do przygotowania i realizacji 23 inwestycji realizowanych w ramach budowy korytarza Bałtyk-Adriatyk na terenie Gdyni. Są to prace ściśle ze sobą powiązane, wymagające  koordynacji, synchronizacji i przede wszystkim współpracy wszystkich partnerów. Spotkania i warsztaty, które przeprowadzaliśmy w ramach programu TENTacle z całą pewnością tę współpracę ułatwią.

Projekt omówił i podsumował Ryszard Toczek, kierownik TENTacle w Gdyni /fot. Paweł Kukla
 
Zgodnie z unijnymi wytycznymi kluczowym celem rozwojowym w obszarze tzw. korytarza sieci bazowej TEN-T Bałtyk-Adriatyk jest m.in. „węzeł Gdynia” z portem morskim oraz terminalem kolejowo-drogowym.
 
Działania obejmują m.in. modernizację Trasy Kwiatkowskiego, a także pogłębienie torów podejściowych i poszerzenie obrotnicy w gdyńskim porcie.
 
- Inwestycja, której powstawanie już możemy obserwować to na pewno nowy terminal promowy. Już niebawem zobaczymy przebudowę całego układu kolejowego wraz z powstaniem stacji Gdynia Port. Trwają również intensywne przygotowania do budowy portu zewnętrznego, który już niedługo odmieni morskie oblicze Gdyni – wylicza Toczek.
 
TENTacle to pierwszy tak kompleksowy w zakresie rozwiązań transportowych projekt realizowany w Gdyni. W ramach niego współpracowało łącznie 24 partnerów z Polski, Szwecji, Niemiec, Finlandii, Danii, Norwegii, Litwy, Łotwy i Estonii. Razem z Gdynią, nasz kraj reprezentował Zarząd Morskiego Portu Gdynia i samorząd województwa zachodniopomorskiego. Działania programowe wspierały Ministerstwo Infrastruktury RP, samorząd województwa pomorskiego, Miasto Gdańsk oraz organizacje samorządowe i gospodarcze.
 
Inicjatywa TENTacle – „Wykorzystanie korytarzy sieci bazowej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) dla dobrobytu, wzrostu i spójności” to projekt flagowy realizowany w ramach priorytetu zrównoważonego transportu Interreg IIIB Regionu Morza Bałtyckiego 2013-2020.

  • Konferencję otworzył Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji /fot. Paweł Kukla
  • Uczestnicy konferencji dostali publikację podsumowującą projekt TENTacle /fot. Paweł Kukla
  • Konferencję otworzył Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji /fot. Paweł Kukla
  • Uczestnicy konferencji dostali publikację podsumowującą projekt TENTacle /fot. Paweł Kukla
  • Projekt omówił i podsumował Ryszard Toczek, kierownik TENTacle w Gdyni /fot. Paweł Kukla
  • Konferencja podsumowująca projekt TENTacle w Gdyni /fot. Paweł Kukla
  • Konferencja podsumowująca projekt TENTacle w Gdyni /fot. Paweł Kukla