Co nowego

Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim

Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim, fot. M. Puszczewicz

Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim, fot. M. Puszczewicz

06.10.2018 r.

Parada w towarzystwie Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz Gaudeamus igitur w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Tak Uniwersytet Morski zainaugurował nowy rok akademicki.

Mszą świętą w intencji pracowników, studentów i absolwentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni rozpoczęto nowy rok akademicki w Uniwersytecie Morskim. Po mszy odbyła się parada w towarzystwie Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.
Przemówienie inauguracyjne wygłosił JM Rektor prof. dr. hab. inż. Janusz Zarębski.

Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa wiedzę ok. 5 tysięcy osób. Obecnie uczelnię tworzą 4 wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w ramach, których UMG rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną w 9 kierunkach studiów w 42 specjalnościach.

Uniwersytet Morski to uczelnia z tradycjami. Jego bogatą historię zapoczątkował podpisany 17 czerwca 1920 roku rozkaz gen. Józefa Leśniewskiego powołujący do istnienia Szkołę Morską.
W 1958 roku Państwowa Szkoła Morska otrzymała status pomaturalnej uczelni technicznej, a dziesięć lat później połączono ją z Państwową Szkołą Rybołówstwa Morskiego i ostatecznie w roku 1968 przekształcono w Wyższą Szkołę Morską w Gdyni.
Od 2001 roku Uczelnia nosiła nazwę  Akademia Morska w Gdyni. Od 1 września 2018 roku, rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, uczelnia została Uniwersytetem Morskim.

 • Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim, fot. M. Puszczewicz
 • Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim, fot. M. Puszczewicz
 • Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim, fot. M. Puszczewicz
 • Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim, fot. M. Puszczewicz
 • Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim, fot. M. Puszczewicz
 • Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim, fot. M. Puszczewicz
 • Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim, fot. M. Puszczewicz
 • Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim, fot. M. Puszczewicz
 • Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim, fot. M. Puszczewicz
 • Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim, fot. M. Puszczewicz
 • Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim, fot. M. Puszczewicz
 • Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim, fot. M. Puszczewicz
 • Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim, fot. M. Puszczewicz
 • Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim, fot. M. Puszczewicz
 • Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim, fot. M. Puszczewicz
 • Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim, fot. M. Puszczewicz
 • Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim, fot. M. Puszczewicz
 • Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim, fot. M. Puszczewicz
 • Inauguracja roku na Uniwersytecie Morskim, fot. M. Puszczewicz