Co nowego

Inne spojrzenie na modernizm

Od lewej: Wojciech Kozłowski, dyrektor Instytutu Pileckiego, Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, Agata Abramowicz, zastępcę dyrektora Muzeum Miasta Gdyni oraz Hanna Radziejowska, kuratorka projektu, fot. Kamil Złoch

Od lewej: Wojciech Kozłowski, dyrektor Instytutu Pileckiego, Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju, Agata Abramowicz, zastępcę dyrektora Muzeum Miasta Gdyni oraz Hanna Radziejowska, kuratorka projektu, fot. Kamil Złoch

03.10.2018 r.

Weź udział w otwartych wykładach poświęconych modernizmowi zorganizowanych w ramach międzynarodowego projektu „Ćwiczenie nowoczesności”. Prelekcje odbędą się w Konsulacie Kultury i Muzeum Miasta Gdyni. Wstęp wolny.

Przez najbliższe dni Gdynia będzie centrum dyskusji o nowoczesności, zarówno w ujęciu architektonicznym, jak i kulturowym. To w ramach Polsko-niemiecko-izraelskiego projektu „Ćwiczenie nowoczesności”, będącego programem wymiany intelektualnej artystycznej i naukowej skierowanym do osób zainteresowanych kulturą i sztuką trzech państw oraz refleksją nad tym, jak projektowanie może zmienić życie społeczne.

- Stawiamy pytanie, czym jest nowoczesność obecnie i czym była dla europejczyków 100 lat temu. W jaki sposób modernizm i Bauhaus były elementami realizowania tej nowoczesności. Jakie znaczenie ma dziedzictwo architektoniczne i kulturowe oraz w jaki sposób to doświadczenie nowoczesności sprzed 100 lat może nas kształtować i inspirować dzisiaj – mówi Wojciech Kozłowski, dyrektor Instytutu Pileckiego.

Organizatorzy odwołują się w projekcie do trzech filarów. Bauhausu, jako koncepcji nowego sposobu myślenia o życiu społecznym i projektowaniu. Modernizmu, którego idee znalazły swoje zastosowanie w architekturze Tel Aviv’u i Gdyni jako miasta symbolizującego międzywojenne dążenie do nowoczesności i odbudowy demokratycznego i wolnego państwa.

- Gdynia jest bardzo dobrym miejscem do realizacji tego typu programu. To miasto nowoczesne z założenia, które powstało w zasadzie na surowym korzeniu. Ta mała wioska rybacka, która tu się znajdowała rozpuściła się w tkance miejskiej. A sama tkanka miejska kształtowała się z uwzględnieniem inspiracji płynących z Bauhausu, Międzynarodowego Kongresu Architektury Nowoczesnej czy holenderskiego De Stlij'u – mówi Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.Wydarzenie podzielone jest na dwa moduły. Pierwszy to program szkoleniowy dla uczestników z Polski, Niemiec, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii. Zajęcia odbędą się w Gdyni oraz w Bernau koło Berlina. Drugi natomiast to otwarte wykłady dla mieszkańców, które odbędą się w Konsulacie Kultury oraz Muzeum Miasta Gdyni. Wstęp wolny.

Program otwartych wykładów

Wykłady potrwają od 3 do 6 października i będą okazją, aby wspólnie z architektami, projektantami i twórcami porozmawiać o modernizmie, postrzeganiu wspólnej przestrzeni oraz dziedzictwie architektonicznym miast i konieczności jego ochrony.
 
WSPÓLNE DZIEDZICTWO – WILLA WOLFA
3.10 (środa) | Konsulat Kultury g.18.00
Prelegenci: Magdalena Gawin (wprowadzenie), Florian Mausbach (wykład)

Polsko-niemiecka inicjatywa planuje odbudować „w pierwotnym miejscu i pierwotnej formie” willę Wolfa, pierwszy modernistyczny budynek zaprojektowany przez Ludwiga Miesa van der Rohe. Willa powstała w 1926 r. w Gubinie na zamówienie lokalnego producenta tekstyliów Ericha Wolfa. Budynek, wzniesiony na wzgórzu nad brzegiem rzeki Nysy, kształtem przywodzi na myśl kubistyczną ceglaną rzeźbę. Teraz ma zostać zrekonstruowany zgodnie z oryginałem jako „wspólne dziedzictwo” polsko-niemieckie.

Jako model wykonany w skali 1:1 odbudowana willa ma stać się najważniejszym obiektem wystawienniczym w Muzeum Miesa van der Rohe, którego centralnym punktem będzie europejska twórczość tego architekta, posiadającego niemieckie i amerykańskie korzenie. W mieście o przeplatającej się historii polsko-niemieckiej i noszącym podwójną nazwę Guben-Gubin willa Wolfa ma stanowić swoisty most kulturowy nad Nysą, przyciągając do miasta miłośników architektury z całego świata.

KONSERWACJA MODERNIZMU: PRAKTYKA UTOPII
4.10 (czwartek) | Muzeum Miasta Gdyni g.18.00
Prelegenci: Magdalena Gawin, Winfried Brenne, Jeremy Hoffman, Robert Hirsch, Jacek Friedrich (moderacja).

Modernizm, szczególnie w wymiarze architektonicznym, to realizacja nowoczesnych, a często wręcz utopijnych założeń. Czas je zweryfikował – niektóre sprawdziły się w praktyce, inne nie. Dziś stawiamy pytanie: jak konserwować architekturę modernistyczną? Zachowywać bez zmian, czy dostosowywać do współczesnych potrzeb? Jak wygląda światowa praktyka? Spotkamy się w gronie międzynarodowych specjalistów, by porównać podejścia do tematu w różnych częściach świata i na tej podstawie stworzyć podstawy zasad konserwacji modernizmu w Polsce.


PROJEKT LIEBLING: MODERNISTYCZNE ZAPLECZE INTELEKTUALNE BIAŁEGO MIASTA
5.10 (piątek) | Konsulat Kultury g.18.00
Prelegenci: Shira Levy Benyemeni.

W 2003 r. telawiwskie Białe Miasto, będące wybitnym przykładem zaadaptowania architektury modernistycznej do warunków lokalnych, wpisano na Listę Dziedzictwa Narodowego UNESCO, co przyczyniło się do umocnienia rangi i znaczenia miejskich projektów konserwatorskich w Izraelu. Konserwacja jest zazwyczaj postrzegana jako proces skupiający się na fizycznych aspektach obiektów architektonicznych, z pominięciem niematerialnej treści społecznej. Decyzja o ustanowieniu The White City Center uwzględniła wszystkie elementy dziedzictwa architektonicznego – zarówno te materialne, jak i niematerialne, czego efektem było opracowanie unikalnego programu rezydencji: projektu Liebling.

O TYM, CO WSPÓLNE. CZYM JEST I MOŻE BYĆ KIBUC JAKO PRZESTRZEŃ WSPÓLNA
6.10 (sobota) | Muzeum Miasta Gdyni g.18.00
Prelegenci: Yasky Cohen, Yamit Cohen.

Od końca pierwszej dekady XX wieku kibuc ewoluował jako rodzaj osady, w której układ przestrzenny odzwierciedla ideologie i praktyki zbiorowości i równości. W ostatnich trzech dekadach kibuce utraciły swą fundamentalną warstwę ideologiczną i większość z nich zmieniono w sprywatyzowane podmiejskie osady. Jakie miejsce zajmuje wspólna przestrzeń społeczna w kibucach, które są poddawane procesom prywatyzacji? Jakie są potencjalne potrzeby, a także cechy i charakter przestrzeni wspólnej we współczesnej rzeczywistości społecznej? Yasky i Yamit Cohen poruszą te kwestie, odnosząc się do swojej pracy w kibucach, przez którą starają się tworzyć nowe możliwości w ich niefunkcjonalnych obecnie przestrzeniach.

Organizatorzy: Instytut Pileckiego. Partnerzy: Miasto Gdynia, Konsulat Kultury, Muzeum Miasta Gdyni, The White City Center - מרכז העיר הלבנה.
Więcej informacji o projekcie TUTAJ.