Co nowego

Inteligentne specjalizacje - także z Gdyni

Porozumienia podpisywali także Mieczysław Struk i Ryszard Świlski, marszałek i wicemarszałek województwa pomorskiego, fot. Kamil Złoch

Porozumienia podpisywali także Mieczysław Struk i Ryszard Świlski, marszałek i wicemarszałek województwa pomorskiego, fot. Kamil Złoch

25.01.2019 r.

„Inteligentne Specjalizacje Pomorza” rozwijają się także dzięki gdyńskim firmom i organizacjom – w Urzędzie Marszałkowskim podpisano porozumienia, które dają zielone światło kolejnym wspólnym działaniom nad innowacjami. Dokumenty to jednocześnie podstawa do dystrybucji środków strukturalnych przeznaczonych na badania i rozwój w województwie pomorskim.

Branża portowo-logistyczna, interaktywne technologie, ekoefektywność w budownictwie czy rozwój medycyny pod kątem chorób cywilizacyjnych – to część z płaszczyzn, które potrzebują innowacji i wspólnego działania. Pomagają w tym tzw. „Inteligentne Specjalizacje Pomorza”. W piątek w Urzędzie Marszałkowskim doszło do podpisania porozumień, które stanowią kolejny formalny krok w tej kwestii.

- Samorząd, choć sprawny w wyznaczaniu kierunków działań, nie jest w stanie sam zrealizować wszystkich strategicznych zamierzeń. Bez państwa zaangażowania, zaangażowania biznesu i środowiska naukowego, nie uda się osiągnąć zamierzonych celów. Jestem przekonany, że razem możemy pokonać wiele trudności. Siła Inteligentnych Specjalizacji Pomorza drzemie przede wszystkim w tym, że mają zdolność łączenia środowisk, firm i instytucji, aktywując wyjątkowy kapitał ludzki, jakim dysponujemy w naszym regionie – mówił na wstępie Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.Wyznaczono cztery obszary, w których firmy i organizacje współdziałają na rzecz „Inteligentnych Specjalizacji Pomorza”. To zróżnicowane branże:

 • technologie offshore i portowo-logistyczne
 • technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie
 • technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie
 • technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia


Porozumienia podpisali przedstawiciele partnerów wchodzących w składy poszczególnych Rad Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, w tym także firm oraz organizacji pochodzących z Gdyni. Lokalne akcenty wśród ISP to między innymi medyczna spółka Biovico, związane z technologią morską Stocznia Remontowa Nauta SA, Hydromega i Polski Klaster Morski czy Asseco Data Systems. To także Uniwersytet Morski, który dzięki współpracy może rozwijać poziom nauczania.

Porozumienia podpisała także reszta sygnatariuszy, wśród nich m.in. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, która – podobnie jak Uniwersytet Morski – zamierza kształcić specjalistów, którym innowacje nie są obce.

- Cieszę się, że możemy włączyć się w ten nowoczesny nurt, który zaproponowały władze województwa. Będziemy mogli uczestniczyć w nowoczesnym kształceniu na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, my w szczególności włączymy się w kształcenie w zakresie logistyki morskiej i mam nadzieję, że wykorzystamy potencjał, który w tej chwili posiadamy w zakresie kształcenia zarówno w języku polskim, jak i angielskim – mówi dr Tomasz Białas, rektor WSAiB im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. - Chcemy wejść na wyższy poziom świadczenia usługi edukacyjnej poprzez to, że będziemy mieli kontakt ze znakomitymi przedsiębiorstwami, które mogą nam pomóc w zakresie logistyki – dodaje rektor WSAiB.

Porozumienia są przypieczętowaniem dotychczasowego procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz stanowią podstawę do dystrybucji środków strukturalnych przeznaczonych na badania i rozwój w województwie pomorskim. Przy okazji spotkania wystąpili też Marek Przeor z Komisji Europejskiej, który zarysował kierunki rozwoju i wsparcia przyszłej perspektywy finansowej po 2020 roku oraz Peter Ivanov, mówiący o optymalizacji działań firm w zespołach i projektach międzynarodowych.

Dzięki wcześniejszej współpracy w ramach „Inteligentnych Specjalizacji Pomorza” powstały już ciekawe projekty i inicjatywy, wymieniając chociażby Konsorcjum Producentów Wyposażenia Morskiego oraz konsorcjum utworzone wokół Projektu Stacji Transformatorowej dla farm wiatrowych. Z kolei dofinansowanie z Agencji Rozwoju Przemysłu pomorskiego projektu utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej pozwoliło na rozwój technologii kosmicznych i satelitarnych.

Dotychczas w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zainwestowano w pomorskie firmy blisko 800 mln zł, które zostały przeznaczone na wsparcie związane z komercjalizacją wiedzy oraz rozwojem przedsiębiorczości.

 • „Inteligentne Specjalizacje Pomorza” - podpisanie porozumień, na zdj. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, fot. Kamil Złoch
 • „Inteligentne Specjalizacje Pomorza” - podpisanie porozumień, fot. Kamil Złoch
 • „Inteligentne Specjalizacje Pomorza” - podpisanie porozumień, fot. Kamil Złoch
 • „Inteligentne Specjalizacje Pomorza” - podpisanie porozumień, fot. Kamil Złoch
 • „Inteligentne Specjalizacje Pomorza” - podpisanie porozumień, fot. Kamil Złoch
 • „Inteligentne Specjalizacje Pomorza” - podpisanie porozumień, fot. Kamil Złoch
 • „Inteligentne Specjalizacje Pomorza” - podpisanie porozumień, fot. Kamil Złoch