Co nowego

MEVO jeszcze bez odbioru

MEVO, fot. Sławomir Okoń

MEVO, fot. Sławomir Okoń

16.01.2019 r.

Rozruch testowy Systemu MEVO zakończył się brakiem odbioru przez zamawiającego, czyli Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Niezgodna z przedmiotem zamówienia aplikacja, system naliczania opłat, sposób działania GPS-u czy system nadzoru nie pozwoliły na odbiór wartego ponad 40 mln zł. Systemu Roweru Metropolitalnego.

- MEVO to bardzo nowoczesny, a zrazem największy w Europie system publicznych rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby dostarczone rozwiązania nie zawierały błędów, które mogą narazić mieszkańców na niski komfort jego użytkowania – mówi Michał Glaser, dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia-Sopot.

Testy prowadzone przez pracowników Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz urzędników gmin partnerskich nie potwierdziły gotowości wykonawcy, czyli spółki NB Tricity, do uruchomienia systemu. Problemem okazała się m.in. aplikacja, czyli jeden z trzech sposobów wypożyczania rowerów. Nie pokazuje ona prawidłowego przypisania rowerów do stacji ani minut wykorzystanych w ramach abonamentów. Ma to związek m.in. z błędnie działającym oprogramowaniem GPS. Mimo, że wykonawca poprawił wiele usterek oprogramowanie nadal nie spełnia wymogów. Z kolei system naliczania i rozliczania opłat nieprawidłowo naliczał opłaty dodatkowe np. za pozostawione roweru w strefie niedozwolonej. Zamawiający wniósł także uwagi do systemu nadzoru służącego do rozliczania wykonawcy z umowy m.in. z relokacji rowerów, reakcji na usterki czy zapewnienia odpowiedniej liczby rowerów w systemie.

Kolejny rozruch testowy nastąpi po ponownym zgłoszeniu przez spółkę NB Tricity gotowości do uruchomienia I etapu. Co ważne, opóźnienie w uruchomieniu systemu nie ma wpływu na uruchomienie II etapu, planowanego na 1 marca 2019.

Projekt „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 17.218.259 zł.