Co nowego

Najważniejszy odcinek trasy R-10 czeka na wykonawcę

Najważniejszy odcinek trasy R-10 czeka na wykonawcę // fot. Kamil Złoch

Najważniejszy odcinek trasy R-10 czeka na wykonawcę // fot. Kamil Złoch

26.06.2018 r.

W tym roku rozpocznie się budowa najbardziej oczekiwanego przez gdyńskich rowerzystów odcinka drogi rowerowej. Miasto właśnie ogłosiło przetarg na „Rozbudowę alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej poprzez budowę drogi rowerowej”. Będzie to kolejny element, który poprawi ciągłość gdyńskich tras rowerowych i komfort jazdy wszystkich amatorów dwóch kółek.

To jeden z ostatnich brakujących fragmentów trasy rowerowej od granicy Gdyni z Sopotem do Śródmieścia, ale bardzo istotny z punktu widzenia osób codziennie korzystających z roweru. W ramach budowy powstanie kilometr wydzielonej drogi rowerowej o szerokości 2,5 m wzdłuż alei Zwycięstwa od ulicy Kościelnej do ulicy Orłowskiej.

– Jest to odcinek o najwyższym priorytecie nie tylko w kontekście turystycznej trasy R-10, ale jest kluczowy również dla mieszkańców, którzy codziennie jeżdżą między Gdynią a Sopotem czy Gdańskiem. Jest najdłuższym ostatnim brakującym elementem całej głównej trasy rowerowej wzdłuż al. Zwycięstwa. To właśnie spójna sieć połączonych ze sobą dróg rowerowych najbardziej przekonuje do przesiadki na ten ekologiczny rodzaj transportu. Z niecierpliwością czekam na realizację i trzymam kciuki za sprawne wyłonienie wykonawcy – mówi Jakub Furkal, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. komunikacji rowerowej.


Kolorem czerwonym zaznaczone zostały istniejące drogi rowerowe. Kolorem niebieskim odcinek od ulicy Kościelnej do ulicy Orłowskiej, który ma wkrótce zostać wybudowany.
W ramach inwestycji powstanie wydzielona droga rowerowa o długości jednego kilometra. Przebudowie poddane zostaną: zatoka autobusowa oraz chodniki, które zostaną także poszerzone. Pojawią się też elementy małej architektury (m.in. ławki, przysiadaki, kosze). Przebudowie ulegną również elementy infrastruktury technicznej, m.in.: odcinek kanalizacji deszczowej, odcinek kanalizacji sanitarnej, odcinek sieci wodociągowej, odcinek sieci elektroenergetycznej, sieć oświetlenia ulicznego, sieć trakcji trolejbusowej oraz sieć sygnalizacji świetlnej.
 
Termin składania ofert minie 26 lipca 2018 r. o godz. 10.00.
Komisja przetargowa dokonując wyboru weźmie pod ocenę dwa kryteria: cena oferty brutto - 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 14 %, okres wykonania - 20 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 6 %.

Powstający fragment drogi rowerowej stanowi element międzynarodowej trasy R-10. Łączna jej w Gdyni wyniesie około 19 km. Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe. Możliwe jest to dzięki podpisanej w grudniu ubiegłego roku umowie na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W jej ramach Gdynia otrzymała ponad 8 mln złotych na budowę trasy R-10, czyli Nadmorskiego Szlaku Hanzeatyckiego.

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych oraz do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i terenów o szczególnych walorach środowiskowych.

Nowa trasa wpisze się w europejską sieć szlaków rowerowych EuroVelo. To projekt sieci piętnastu wysokiej jakości międzynarodowych tras rowerowych, zaakceptowany do realizacji w roku 1997. Całkowita długość szlaków ma wynosić ponad 70 tys. kilometrów.