Co nowego

O sytuacji na metropolitalnym rynku pracy

Informacja roczna o sytuacji na Metropolitalnym Rynku Pracy // fot. Łukasz Iwaszkiewicz, Gdański Urząd Pracy

Informacja roczna o sytuacji na Metropolitalnym Rynku Pracy // fot. Łukasz Iwaszkiewicz, Gdański Urząd Pracy

08.03.2018 r.

Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot. Wskaźniki dotyczące zatrudnienia na metropolitalnym rynku pracy omawiane były podczas konferencji „Informacja roczna o sytuacji na Metropolitalnym Rynku Pracy”, która odbyła się w Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku. Z ramienia Gdyni głos w dyskusji zabrała wiceprezydent miasta, Katarzyna Gruszecka-Spychała.

Hasłem przewodnim konferencji podsumowującej sytuację na rynku pracy w 2017 r. było podejście do rynku pracy z punktu widzenia metropolii. Podkreślano ogromny potencjał, jaki płynie ze współpracy, ale także ze zróżnicowanych potrzeb zrzeszonych miast i gmin. Wynikiem dobrej kooperacji jest wyróżnianie się naszej metropolii na tle innych obszarów metropolitalnych w Polsce czy Europie.
 
Jak pokazują dane Eurostatu, Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w zestawieniu z europejskimi obszarami metropolitalnymi. Znacznie większą stopę osób pozostających bez pracy zanotowały Barcelona, Rotterdam, czy Helsinki. Natomiast pod względem osób aktywnych zawodowo wyprzedziliśmy takie potęgi, jak: Londyn, Bruksela czy Paryż.
 
Według wskaźników zawartych w raporcie, w ciągu roku stopa bezrobocia zmalała we wszystkich powiatach zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot. Na koniec 2017 r. średnia dla całego obszaru wyniosła zaledwie 4,5%. W Gdyni odsetek poszukujących zatrudnienia wyniósł 2,9 proc. Oznacza to wzrost zapotrzebowania na pracę cudzoziemców. Już teraz pracodawcy Metropolii deklarują chęć zatrudnienia ponad 115 tysięcy obcokrajowców.
 
Niski poziom bezrobocia, poza tym, że cieszy, to jednocześnie od razu powinien zwracać uwagę na coraz większe trudności w pozyskiwaniu pracowników. Konieczna jest permanentna diagnoza oraz gotowość do reagowania na zapotrzebowanie i podejmowania dedykowanych działań. – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni. I dodaje: – Musimy pamiętać o naszym potencjale, niezwykle wysokiej jakości życia, która cechuje nasz region, ale również dbać o odpowiednią ofertę i przyjazne otoczenie instytucjonalne dla cudzoziemców. Tym możemy przyciągać osoby spoza metropolii i spoza granic kraju. Warto dbać o zadowolenie mieszkańców oraz przyjezdnych poprzez zwiększanie miejsc w żłobkach i przedszkolach. Przyciąganie cudzoziemców powinno iść w parze z szeregiem inicjatyw związanych z ułatwianiem socjalizacji, certyfikacją dyplomów, fachową nauką języka. Działania związane z powstrzymaniem fali dalszej emigracji nie mogą być krótkotrwałe. Musimy zadbać o to, żeby przyjezdnym lepiej było tu i teraz.

Według zebranych danych przedsiębiorcy w ciągu roku zgłosili ponad 81 tys. ofert zatrudnienia. Najwięcej pracowników poszukiwanych było w Gdańsku (22 037 ogłoszeń) i Gdyni (14 439), a także w powiecie kartuskim (13 543) oraz wejherowskim (8251). Aby ułatwić poszukiwanie pracy i zaktywizować osoby bezrobotne, w najbliższym czasie planowane są różne działania jak: Metropolitalne Targi Pracy, działania w ramach ZIT, kierowane do osób długotrwale bezrobotnych czy organizowane w Gdyni majowe targi pracy oraz giełda transportowa.


mat. prasowe Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot