Co nowego

Ogromny masowiec w Porcie Gdynia

OT Port Gdynia obsługuje największy od lat masowiec. Fot. Mat. prasowe

OT Port Gdynia obsługuje największy od lat masowiec. Fot. Mat. prasowe

08.02.2018 r.

Grupa Kapitałowa OT Logistics, największy operator portowy w Polsce, rozpoczęła pod koniec stycznia przeładunek mocznika granulowanego dla spółki Polish Agro w OT Port Gdynia. Dokonywany jest on z masowca Mount Hope, największego statku z mocznikiem granulowanym, który zawitał do OT Port Gdynia w ciągu ostatnich lat.

Statek Mount Hope, zwodowany w 2014 roku, ma 169,37 m długości, 27,2 m szerokości oraz 28 180 ton całkowitej nośności 28 180 ton. Do Gdyni przypłynął z niemal 25,7 tys. ton wysokiej jakości mocznika granulowanego z portu Arziw w Algierii. W Gdyni przy Nabrzeżu Rumuńskim dokonywany jest przeładunek ponad 10 tys. ton mocznika granulowanego. Większość ładunku zostanie przepakowana w 500-kilogramowe tzw. „big bagi”. Następnie statek uda się do portu Szczecin.

Masowiec z Algierii

Obsługa największego od lat statku z mocznikiem granulowanym w OT Port Gdynia to kolejny krok w kierunku umacniania przez Grupę OT Logistics pozycji w zakresie obsługi transportu nawozów. Poprzez wzmacnianie kompetencji i możliwości przewozowych, Grupa OT Logistics konsekwentnie buduje pozycję lidera w zakresie transportu nawozów i produktów agro.

– Jesteśmy dumni, że zaufała nam tak renomowana firma jak Polish Agro, powierzając rozładunek i magazynowanie towaru o tak znacznej wartości oraz o bardzo dużym znaczeniu handlowym dla jej sieci sprzedaży. To dowód na to, że Grupa Kapitałowa OT Logistics właściwie analizuje rynek i jego perspektywy rozwoju w segmencie chemii i nawozów. To kolejny etap budowania przez nas pozycji lidera obsługi tych ładunków w Polsce i w regionie. Sukcesywnie rozwijamy wachlarz dostępnych usług, budujemy szeroką bazę wiedzy o produktach i wymaganiach klientów, wzbogacamy się o kolejne doświadczenia, w tym wyzwania tak ambitne, jak obsługa największego statku z mocznikiem w ciągu ostatnich kilku lat – powiedział Andrzej Staliński, dyrektor Segmentu Agro w OT Logistics.

Na pokładzie ponad 25 tysięcy ton ładunku

Przeładowany mocznik granulowany sukcesywnie trafia do krajowej sieci dystrybucyjnej Polish Agro. Zespół pracowników OT Port Gdynia prowadzi od 29 stycznia zintensyfikowany proces rozładunku i pakowania towaru do „big bagów”, tak aby rozładunek postępował zgodnie z ustalonym harmonogramem, pomimo niesprzyjających warunków pogodowych w postaci silnych i porywistych wiatrów oraz niskich temperatur, szczególnie w pierwszym tygodniu obsługi statku.

Polish Agro to doświadczony i stabilny partner dla odbiorców środków do produkcji rolnej, który skutecznie doradza rolnikom, gwarantuje bardzo wysokiej jakości produkty, szeroko i elastycznie dostępne dzięki rozwiniętej logistyce. Tę logistykę wewnętrzną wspierają sprawdzeni i mocni partnerzy tacy jak Grupa Kapitałowa OT Logistics.

Powierzyliśmy obsługę tak dużego statku profesjonalistom z OT Logistics na terminalu w Gdyni. Nasz mocznik granulowany to towar klasy premium, który musi zostać dostarczony do naszych klientów z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa w celu zapewnienia jakości samego produktu oraz gwarancji zachowania wysokiego standardu obsługi klienta. Nie mieliśmy wątpliwości, że takiego zadania może podjąć się właśnie ten operator logistyczny, z którym sukcesywnie rozwijamy współpracę. Jestem pewien, że nasi klienci już wkrótce docenią starania Polish Agro w zakresie wysokiej jakości towarów oraz skuteczną logistykę magazynowania i dystrybucji zapewnianą przez Grupę Kapitałową OT Logistics. Takiego rozwiązania mogą nam pozazdrościć nasi konkurenci – powiedział Mathias Eisert, prezes zarządu Polish Agro.

OT Port Gdynia obsługuje największy od lat masowiec. Fot. Mat. prasowe

OT Logistics i Polish Agro 

OT Logistics to polska firma z ponad 70-letnim doświadczeniem. Wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową OT Logistics jest największym operatorem portowym w Polsce i na południowym Bałtyku oraz liderem w transporcie wodnym śródlądowym, od Kaliningradu w Rosji, po porty w Niemczech i Holandii. Grupa skupia również podmioty wyspecjalizowane w transporcie drogowym, kolejowym, a także w spedycji i logistyce. OT Logistics jest również największym branżowym udziałowcem portu morskiego Luka Rijeka w Chorwacji. W 2016 r. Grupa wypracowała 712,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a jej zysk netto wyniósł 10,0 mln zł. Akcje OT Logistics od 2013 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Polish Agro natomiast jest częścią silnej europejskiej Grupy Kapitałowej DaVa Agravis International Holding, zrzeszającej około 70 firm działających w szeroko pojętej branży rolno-spożywczej w 14 krajach. Spółka zajmuję się sprzedażą środków do produkcji rolnej: nawozów mineralnych, dolistnych, środków ochrony roślin, kwalifikowanego materiału siewnego. Firma prowadzi również handel zbożami i roślinami oleistymi.