Co nowego

Powstanie dokumentacja projektowa kładki na Karwinach

Przybliżona lokalizacja kładki pieszo-rowerowej pomiedzy ulicami Buraczaną i Strzelców, fot. GoogleMaps

Przybliżona lokalizacja kładki pieszo-rowerowej pomiedzy ulicami Buraczaną i Strzelców, fot. GoogleMaps

07.08.2019 r.

Cztery firmy są chętne do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonania prac geodezyjnych oraz sprawowania nadzoru autorskiego dla inwestycji „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad torami kolejowymi łączącej ulicę Buraczaną i Strzelców w Gdyni”. Wyłoniony w przetargu nieograniczonym wykonawca będzie miał na to 54 tygodnie.

- Temat połączenia Małego Kacka z Karwinami w niesamowity wręcz sposób zaangażował mieszkańców. Z pewnością ucieszy ich wiadomość, że ruszamy z inwestycją – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, który o budowie kładki pieszo-rowerowej zdecydował po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

- Konsultacje społeczne to dobry sposób na rzeczową rozmowę o tematach budzących w mieście emocje – zwraca uwagę Michał Guć, wiceprezydent ds. innowacji. – W ankiecie na temat preferowanego sposobu połączenia dzielnic wzięły udział aż 1152 osoby. Większość respondentów opowiedziała się za możliwością dopuszczenia jedynie ruchu pieszo-rowerowego. Jednak decydująca nie była sama liczba głosów, lecz także argumenty podnoszone przez mieszkańców Karwin i Małego Kacka, zawarte zarówno w ankietach, jak i przedstawione podczas wysłuchania publicznego, które zorganizowaliśmy w grudniu ubiegłego roku w Szkole nr 42 na Karwinach – dodaje.

Ogłoszony przez Gdynię przetarg rozpoczął proces inwestycyjny, mający doprowadzić do połączenia kładką dwóch ulic, oddzielonych obecnie torami kolejowymi. Wykonawcy mogli składać oferty do 7 sierpnia do godz. 11.00. Dwie godziny później odbyło się otwarcie ofert. O wygraną walczą cztery firmy:
·         Highway – cena 399.750 zł
·         Transprojekt Gdański – cena 792.120 zł
·         Zakład Usługowo Projektowy Mostex – cena 257.162,25 zł
·         PGW Inżynieria – cena 448.581 zł.

Nie tylko cena decydowała będzie o wyborze wykonawcy. Komisja przetargowa będzie także przyznawała punkty za okres wykonania zamówienia oraz za kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

- Kwota, którą Miasto było gotowe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 900 tys. złotych. Z pewnością, po ocenie formalnej rozstrzygniemy ten przetarg. Wybrane rozwiązanie ułatwi komunikację i dostęp okolicznym mieszkańcom dzielnic Karwiny i Mały Kack, przy jednoczesnym zachowaniu spokojnego i zrównoważonego transportu, z wyłączeniem samochodów – informuje Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Kładka przebiegać będzie nad linią kolejową 201, położoną w głębokim wąwozie, dlatego projekt musi uwzględniać szczegółowe uzgodnienia ze spółką PKP Linie Kolejowe. Jej orientacyjne wymiary to około 90 m długości, a  szerokość nie mniejsza niż 5 m. Kładka będzie iluminowana, co dodatkowo podkreśli walory architektoniczne konstrukcji. Przekazanie Miastu gotowej dokumentacji warunkuje kolejny przetarg, już na budowę kładki.