Co nowego

Pomoc społeczna warta uznania

Pracownicy gdyńskiego MOPS nagrodzeni w dniu swojego święta // fot. Magdalena Czernek

Pracownicy gdyńskiego MOPS nagrodzeni w dniu swojego święta // fot. Magdalena Czernek

22.11.2017 r.

Na co dzień wspierają i pomagają innym w przezwyciężaniu najróżniejszych trudności i życiowych zakrętów. Mowa o pracownikach pomocy społecznej. Wczoraj mieli oni swoje święto. Z tej okazji, ci najlepsi, którzy w tym roku wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami, otrzymali nagrody Prezydenta Miasta Gdyni oraz nagrody dyrektora MOPS. Uroczystość ich wręczenia odbyła się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

21 listopada to Dzień Pracownika Socjalnego. W gdyńskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest ich 155. Placówka zatrudnia także m.in. psychologów, pedagogów, opiekunów, instruktorów terapii uzależnień, fizjoterapii, pielęgniarki, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, instruktorów terapii zajęciowej, czy specjalistów reintegracji zawodowej. Łącznie w gdyńskim MOPS pracuje ponad 500 osób. Z jego wsparcia, w różnych formach, korzysta ok. 10 tysięcy mieszkańców Gdyni.Gdyńscy pracownicy pomocy społecznej swoje święto uczcili we wtorek, 21 listopada, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Ci, którzy szczególnie wyróżnili się w swojej pracy otrzymali nagrody Prezydenta Miasta Gdyni. W imieniu prezydenta Wojciecha Szczurka wręczył je Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
 
- Nagrody prezydenta Gdyni są wyrazem uznania dla osób, które śmiało podejmują wyzwania i odważnie przecierają nowe szlaki w dziedzinie pomocy społecznej w naszym mieście. W tym roku trafiły do osób pracujących na co dzień z seniorami i osobami niepełnosprawnymi. W innych obszarach, m. in. wsparcia dziecka i rodziny czy reintegracji osób bezdomnych, gdyńska pomoc społeczna także osiąga znakomite rezultaty, również w perspektywie ogólnopolskiej - powiedział Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
 
Nagrodę prezydenta Gdyni w kategorii pracownik administracji otrzymała Aleksandra Pakólska, kierownik Zespołu ds. doradztwa i aktywizacji osób niepełnosprawnych MOPS w Gdyni za szczególny wkład w rozwój gdyńskiego systemu wsparcia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami  oraz promowanie gdyńskich rozwiązań na poziomie regionalnym.
 
Natomiast w kategorii pracownik socjalny roku 2017 uhonorowano Anetę Mielewczyk z Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1. doceniono ją za realizację pracy socjalnej pełnej otwartości oraz skuteczność w animowaniu i integracji środowiska lokalnego, w szczególności w działaniach na rzecz gdyńskich seniorów i ich rodzin.

Oprócz nagród prezydenta miasta przyznano także 104 nagrody dyrektora MOPS.  
 
- W każdej instytucji, organizacji, firmie czy przedsiębiorstwie o osiąganych sukcesach decydują przede wszystkim ludzie. Tak samo jest w gdyńskim MOPS i dziś jest szczególny dzień, aby im wszystkim serdecznie podziękować. W Gdyni w obszarze  pomocy społecznej na co dzień pracuje ponad 500 osób. To one muszą mierzyć się niejednokrotnie z bardzo trudnymi sytuacjami naszych klientów i próbować razem z nimi szukać najefektywniejszego sposobu na wyjście z kryzysu - mówiła Mirosława Jezior, dyrektor MOPS w Gdyni.
 
Gdyński MOPS to 29 placówek i zespołów rozsianych po cały mieście. Zapewniają one wsparcie dla rodzin, dzieci, osób samotnych, niepełnoprawnych, bezdomnych, czy uwikłanych w przemoc w rodzinie. MOPS prowadzi także placówki  (m.in. Środowiskowe Domy Samopomocy, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek dla Osób Przewlekle Chorych), czy tzw. mieszkania wspierane. Dla przykładu, specjalistyczna placówka  - Gdyński Ośrodek Diagnozy i Terapii FASD jest pierwszą tego typu placówką w Polsce, zorganizowaną i finansowaną przez samorząd.

 • Pracownicy gdyńskiego MOPS nagrodzeni w dniu swojego święta // fot. Magdalena Czernek
 • Pracownicy gdyńskiego MOPS nagrodzeni w dniu swojego święta // fot. Magdalena Czernek
 • Pracownicy gdyńskiego MOPS nagrodzeni w dniu swojego święta // fot. Magdalena Czernek
 • Pracownicy gdyńskiego MOPS nagrodzeni w dniu swojego święta // fot. Magdalena Czernek
 • Pracownicy gdyńskiego MOPS nagrodzeni w dniu swojego święta // fot. Magdalena Czernek
 • Pracownicy gdyńskiego MOPS nagrodzeni w dniu swojego święta // fot. Magdalena Czernek
 • Pracownicy gdyńskiego MOPS nagrodzeni w dniu swojego święta // fot. Magdalena Czernek
 • Pracownicy gdyńskiego MOPS nagrodzeni w dniu swojego święta // fot. Magdalena Czernek
 • Pracownicy gdyńskiego MOPS nagrodzeni w dniu swojego święta // fot. Magdalena Czernek
 • Pracownicy gdyńskiego MOPS nagrodzeni w dniu swojego święta // fot. Magdalena Czernek
 • Pracownicy gdyńskiego MOPS nagrodzeni w dniu swojego święta // fot. Magdalena Czernek
 • Pracownicy gdyńskiego MOPS nagrodzeni w dniu swojego święta // fot. Magdalena Czernek
 • Pracownicy gdyńskiego MOPS nagrodzeni w dniu swojego święta // fot. Magdalena Czernek
 • Pracownicy gdyńskiego MOPS nagrodzeni w dniu swojego święta // fot. Magdalena Czernek
 • Pracownicy gdyńskiego MOPS nagrodzeni w dniu swojego święta // fot. Magdalena Czernek