Co nowego

Razem zadbajmy o czyste powietrze Pomorza

Razem zadbajmy o czyste powietrze Pomorza

Razem zadbajmy o czyste powietrze Pomorza

07.03.2018 r.

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”, w ramach którego mieszkańcy Gdyni mają możliwość uzyskania dotacji na modernizację źródeł ciepła. Termin zgłoszeń mija 16 kwietnia.

Właściciele budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których aktualnie używane są piece i kotły węglowe, dzięki udziałowi w konkursie „Czyste Powietrze Pomorza”, mogą ubiegać się o dofinansowanie na modernizację źródeł ciepła. Dofinansowanie za pośrednictwem Urzędu Miasta Gdyni mogą uzyskać te inwestycje, które będą polegały na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

  • podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
  • pompami ciepła.
Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni kompletnego wniosku w terminie do 16 kwietnia.

Do konkursu mogą być zgłaszane inwestycje tylko nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

Realizując projekt można uzyskać dotację w wysokości minimum 15% uznanych kosztów kwalifikowanych inwestycji z budżetu miasta oraz do 20% ze środków pochodzących od WFOŚiGW.

Rozstrzygnięcie konkursu przez WFOŚiGW nastąpi do 22 czerwca, natomiast wyniki opublikowane zostaną do 29 czerwca.

Kontakt z pracownikami Samodzielnego Referatu ds. Energetyki pod nr tel. 58 668 23 50 lub e-mailem: ref.energetyki@gdynia.pl.