Co nowego

Rewitalizacja na Meksyku

Zaproszenie na spotkanie

Zaproszenie na spotkanie

18.12.2017 r.

Co czeka Meksyk w nadchodzącej rewitalizacyjnej przyszłości? Jak osiedle zmieni się poprzez inwestycję i przebudowę obecnej przestrzeni? Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza wszystkich mieszkańców Meksyku na spotkanie informacyjne poświęcone przybliżeniu założeń projektu, który kompleksowo odmieni place, ulice i niezagospodarowany dotąd teren, z myślą o poprawie jakości życia oraz poczucia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Spotkanie odbędzie się 20 grudnia o godzinie 17:00 w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 przy ulicy Hutniczej 30.
 
Plany rewitalizacji osiedla Meksyk poważnie zbliżają się do rozpoczęcia gruntownych prac remontowych i budowlanych, które odmienią przestrzeń i warunki życia mieszkańców. Został już opracowany projekt koncepcyjny inwestycji, który został wykonany przez firmę Nevora Projekt z Gdańska. O jego szczegółach i najważniejszych elementach, mieszkańców Meksyku poinformują pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni przy udziale projektanta, który będzie obecny na spotkaniu.

W trakcie spotkania, poza zapoznaniem się z koncepcją docelowego układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych osiedla, mieszkańcy będą mogli porozmawiać o planowanych zmianach w organizacji ruchu.

– Przygotowywana inwestycja ma złożony i kompleksowy charakter, wprowadzi dużą zmianę na osiedlu, dlatego chcemy na możliwie wczesnych etapach pokazywać mieszkańcom nad czym pracujemy – informuje Barbara Marchwicka z Laboratorium Innowacji Społecznych. – Jesteśmy już także przygotowani, aby przedstawić szczegóły dotyczące budowy ogrodu deszczowego na ul. Śliwkowej, o którym rozmawialiśmy z mieszkańcami z rejonu tej ulicy 4 października. – dodaje.

Pierwsze spotkanie informacyjne dla mieszkańców Meksyku odbędzie się 20 grudnia o godzinie 17:00 w siedzibie Jednostki Straży Pożarnej nr 2 przy ul. Hutniczej 30. Zapraszamy do zapoznania się przygotowywanymi zmianami i dyskusji na ich temat. Kolejne spotkania, które LIS planuje zorganizować w nowym roku będą przybliżać mieszkańcom między innymi proponowane rozwiązania architektoniczne na rewitalizowanym Meksyku. Zapraszamy!

  • Zaproszenie na spotkanie