Co nowego

Szanuj powietrze! Ono daje życie

Mamy najczystsze powietrze w Polsce!

Mamy najczystsze powietrze w Polsce!

15.01.2018 r.

Gdynia jest miastem, w którym mieszkańcy, jako nieliczni w Polsce, mogą oddychać bardzo czystym powietrzem. W ogłoszonym niedawno raporcie Polskiego Alarmu Smogowego* Gdynia miała najniższe średnioroczne pomiary pyłu PM10, czyli o wielkości do 10 mikrometrów oraz rakotwórczego benzo(a)piranu, czyli jest miastem z najczystszym powietrzem w Polsce.
 
W Gdyni, dzięki wieloletnim programom ograniczania zanieczyszczeń powietrza udało się znacząco zmniejszyć emisję szkodliwych substancji i pyłów do atmosfery. Samorząd Gdyni współfinansuje od wielu lat działalność sieci pomiarowej ARMAAG, dzięki temu mieszkańcy mogą śledzić, jak zmieniała się jakość powietrza dzięki prowadzonym akcjom ograniczania niskiej emisji i akcjom edukacyjnym.
 
- Ogólnie uznaje się za bardzo dobrą jakość powietrza stan, w którym dopuszczalne poziomy (chwilowe, średniodobowe i roczne) nie przekraczają 10% wartości dopuszczalnych. W Gdyni, w ciągu 25 lat od rozpoczęcia pomiarów, notujemy systematyczną poprawę -  od poziomu dostatecznego do poziomu dobrego. Oczywiście są lokalizacje, w których obiektywne uwarunkowania (np. złe warunki przewietrzania, ubóstwo energetyczne obywateli) powodują, że odczucia lokalnej społeczności są odmienne. Zmiana tego stanu wymaga działań eliminujących przyczyny, bowiem modne ostatnio pomiary z cała pewnością ich nie zlikwidują – wyjaśnia Krystyna Szymańska, dyrektor Fundacji ARMAAG (Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej).

Projekt KOZA – Korzystne Ograniczenie Zanieczyszczenia Atmosfery

Niezwykle ciekawym przedsięwzięciem okazał się projekt KOZA. Inspiracją był pomysł, by Straż Miejska nie tylko kontrolowała, czym gdynianie palą w piecach i kominkach, ale też uczyła, jak to efektywnie robić, by dym był jak najmniej uciążliwy dla sąsiadów i całego otoczenia. Projekt otrzymał nazwę „KOZA – korzystne ograniczenie zanieczyszczenia atmosfery” i spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem mieszkańców. Pokaz odgórnego spalaniaNie wszyscy wciąż wiedzą, że dzięki prawidłowej, tzw. górnej metodzie, można oszczędzić aż do 30% paliwa. Adresatami projektu są mieszkańcy używający pieców na paliwo stałe, a w Gdyni jest ich co najmniej 2277. Pokazy przeprowadzają strażnicy miejscy z EkoPatrolu Straży Miejskiej, używając dwóch pieców typu „koza”. W jednym z nich rozpala się tradycyjnie, a w drugim metodą rozpalania od góry. To, co wydobywa się z obu pieców, bardzo się różni, na niekorzyść metody tradycyjnej, czyli kładzenia rozpałki pod węglem lub drewnem. Pierwszy pokaz odbył się 16 grudnia na Pogórzu (skrzyżowanie ul. Złotej i Puckiej), kolejne dwa odbyły się 13 stycznia na parkingu za Szkołą Podstawową nr 6 przy ul. Cechowej i 14 stycznia na parkingu przy Teatrze Miejskim przy ul. Bema 26. Do końca 2018 roku strażnicy z EkoPatrolu mogą pojawić się jeszcze w 18 miejscach.

Każdy, kto chciałby, by w jego sąsiedztwie zorganizowano taki pokaz, może przesłać zgłoszenie na adres e-mailowy: straz_miejska@gdynia.pl.

 – Zaczęło się od pikniku energetycznego, gdzie taki pokaz przeprowadziliśmy. Wydało nam się to na tyle atrakcyjne, ciekawe i potrzebne, że udało nam się pozyskać środki na przeprowadzenie szkolenia dla strażników miejskich i organizacje pokazów. Potrzebne pieniądze udało nam się zdobyć z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – mówi Hanna Górecka-Banasik z Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni.

Ważne, czym palimy

Pomimo wzrostu świadomości mieszkańców, palenie śmieciami w piecu węglowym jest wciąż problemem. Wynika to z różnych przyczyn – niewiedzy, nonszalancji, czasem braku pieniędzy. Skutki są jednak zatrważające. Z komina nie tylko wydobywa się dym o przykrym dla wszystkich zapachu i dziwnym kolorze, ale ten dym zawiera w sobie wiele śmiercionośnych substancji. Wydajność energetyczna spalania nieposegregowanych śmieci jest niewielka, a konsekwencje mogą być bardzo poważne. Domowe kominy, pozbawione filtrów, produkują więcej zanieczyszczeń niż zakłady czy spalarnie śmieci – alarmują ekolodzy.
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych. Podobnie szkodliwe jest spalanie kartonów po mleku i sokach, które oprócz papieru zawierają folie i kleje.  Problem jest bardzo poważny, bo jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera rocznie prawie 50 tys. Polaków.
 
Poradnik, co wolno, a czego nie wolno spalać w domowym piecu 


Trójstronna współpraca

Od 2014 roku Gdynia systemowo współpracuje zarówno z dostawcą ciepła sieciowego (OPEC) jak i producentem energii elektrycznej i ciepła (EDF Polska, obecnie – PGE Energia Ciepła SA). „Zachęcam do wejścia na stronę ciepłolubni.com.pl, która  w przejrzysty sposób pokazuje korzyści z podłączenia się do sieci ciepłowniczej lub wymiany starego pieca na nowy gazowy lub na ogrzewanie olejowe, nie zagrażające czystości powietrza. Tam też znajdziemy kalkulator dotacji, pokazujący, na jakie wsparcie można liczyć.Mieszkańcy mogą liczyć nie tylko na dotacje gminne na wymianę pieca, ale też na wsparcie ze strony partnerów Miasta Gdyni  - współfinansowanie węzłów ciepłowniczych przez OPEC i dotację ze strony PGE, właściciela gdyńskiej elektrociepłowni” – mówi wiceprezydent Gdyni Marek Stępa.
 

Dotacje dla mieszkańców

Już od 18 lat Miasto Gdynia udziela dotacji mieszkańcom na likwidację pieców węglowych i montaż odnawialnych źródeł energii. Gdynia z powodzeniem aplikuje o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach 2012-2017 Gdynia przekazała mieszkańcom łącznie 1 812 257,13 zł.
 
Można starać się o dofinansowanie w każdym przypadku, gdy wymieniamy piec na gazowy, podłączamy się miejskiej sieci ciepłowniczej,  montujemy pompy ciepła, kolektory słoneczne, a także siłownie wiatrowe i panele fotowoltaiczne.
 

Trolejbusy – ekologia na co dzień

Trolejbus Solaris Trollino 18 / wizualizacja producentaStały się rozpoznawalnym symbolem gdyńskiej komunikacji. Nie emitują spalin, są ciche i nowoczesne. Dzięki bateriom jeżdżą także tam, gdzie nie ma sieci trakcyjnej. Stanowią około 30% wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej. W tym i kolejnym roku na gdyńskie ulice wyjedzie aż 30 nowych Solarisów, w tym 16 przegubowych, które dotąd nie były obecne w taborze Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej. Rocznie pokonują ponad 4 miliony kilometrów i przewożą około 350 milionów pasażerów. Linia 27 jest najdłuższą linią w Polsce, trasa w obie strony liczy aż 40 km. 
 
* Dane, zawarte w tym raporcie, pochodzą z bazy Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska, która w aglomeracji trójmiejskiej funkcjonuje w oparciu o wyniki ze stacji pomiarowych ARMAAG.