Co nowego

Teleopieka dla gdynian

Opis alternatywny

09.04.2014 r.

Teleopieka jest usługą dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, np. w sytuacji nagłego zasłabnięcia czy upadku. Po okresie pilotażowym, w którym usługą objęto osoby korzystające z usług opiekuńczych organizowanych przez MOPS, teleopieka - dzięki wsparciu gminy - jest obecnie dostępna dla wszystkich mieszkańców Gdyni na preferencyjnych warunkach. 


W Culture'box'ie będzie
można odwiedzić punkt konsultacyjny Polskiego Centrum Opieki TELEOPIEKA. Punkt konsultacyjny będzie pełnił dyżury w następujące dni:

22.04.2014, godz. 16:00-18:00
13.05.2014, godz. 12:00-14:00
27.05.2014, godz. 16:00-18:00
10.06.2014, godz. 12:00-14:00
24.06.2014, godz. 16:00-18:00


Punkt konsultacyjny Teleopieki będzie:

1. informował mieszkańców Gdyni o zasadach działania usługi Teleopieki wraz z demonstracją urządzeń, w zakresie:
- podsystemu podczerwonego - „czerwony przycisk alarmowy" w zdarzeniach nagłych, zapewniający bezpieczeństwo we własnym domu
- podsystemu niebieskiego - Domowe Usługi Opiekuńcze,
- podsystemu zielonego - Wolontariat Seniora, Fundacja Samopomoc Sąsiedzka S2
2. przyjmował zgłoszenia podopiecznych Fundacji Samopomoc Sąsiedzka S2
3. przyjmował zgłoszenia kandydatów na wolontariuszy Fundacji Samopomoc Sąsiedzka S2
4. informował o preferencyjnych warunkach nabycia usługi dla mieszkańców Gdyni,
5. udostępniał druki formularzy, wyjaśniał i służył pomocą w ich wypełnianiu.


Organizatorem usługi teleopieki jest gmina, zaś realizatorem - Polskie Centrum Opieki. W ramach umowy, która obowiązuje do końca czerwca 2014r., usługa jest dostępna na preferencyjnych warunkach dla wszystkich mieszkańców Gdyni, którzy mają możliwość korzystania z usługi z 70-procentowym rabatem w stosunku do ceny rynkowej - pozostałą część kosztów ponosi Gmina Gdynia. Miesięczna opłata dla osoby zainteresowanej, obejmująca dzierżawę specjalnego aparatu telefonicznego, wynosi 18,70 zł brutto w przypadku telefonii stacjonarnej lub 28,70 zł brutto w przypadku telefonii komórkowej, zaś jednorazowa opłata aktywacyjna tylko 12,50 zł brutto. Szczegółowe informacje w sprawie podłączenia usługi można uzyskać w Centrum Usług Opiekuńczych MOPS, ul. Grabowo 2, tel. 58 625 93 78 lub w Polskim Centrum Opieki, ul. Janka Wiśniewskiego 20/302, tel. 58 669 80 27.
Teleopieka Fot. Materiały prasowe MOPSUsługa teleopieki wykorzystuje innowacyjne technologie, oparte na współdziałaniu ze sobą kilku elementów: osobistego nadajnika noszonego przez podopiecznego na przegubie ręki lub w formie wisiorka na szyi i terminala umożliwiającego kontakt z operatorem w Centrum Operacyjno - Alarmowym.
Podstawowe znaczenie ma tzw. „czerwony przycisk", którego wciśnięcie włącza alarm odbierany przez operatora. Centrum podejmuje stosowną interwencję - nawiązuje kontakt z osobą wzywającą pomocy, ustala przyczynę, powiadamia kolejno sąsiadów oraz bliskich celem sprawdzenia sytuacji na miejscu i weryfikuje, czy wizyta kontrolna u podopiecznego została zrealizowana, a w przypadku braku kontaktu głosowego - wzywa odpowiednie służby: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, policję. Warto podkreślić, że operator teleopieki dysponuje szczegółowymi danymi o osobie, która wzywa pomocy, takimi jak kontakt do bliskich, dane o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach i miejscu ich przechowywania, jaka jest najkrótsza droga dojazdowa do miejsca zamieszkania itp.

Gdyńską innowacją jest funkcjonowanie - oprócz czerwonego „alarmowego przycisku" również „zielonego przycisku", służącego do kontaktu osoby samotnej z pracownikiem Centrum w ciągu dnia celem rozmowy lub uzyskania informacji. Ma on przede wszystkim funkcję prospołeczną, niezwykle ważną zwłaszcza dla osób samotnych, potrzebujących rozmowy.

Usługa teleopieki wystartowała w Gdyni 1 lipca 2012 roku, jako pilotaż obejmujący wsparciem samotnych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, korzystających z usług opiekuńczych - mówi Michał Guć wiceprezydent Gdyni. - Początkowo usługą objęliśmy 50 osób starszych, niesamodzielnych, niepełnoprawnych i samotnych, później rozszerzyliśmy przedsięwzięcie do 100 osób. Dla klientów MOPS usługa jest nieodpłatna - całość kosztów ponosi gmina. Uruchomienie teleopieki było odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców Gdyni, wyrażone podczas Gdyńskiego Dialogu o Jakości Usług Opiekuńczych - szerokich konsultacji społecznych przeprowadzonych w ostatnich latach. Duże zainteresowanie wśród mieszkańców i przypadki, gdy system potwierdził swoją przydatność i skuteczność spowodowały, że obecnie gmina jako pierwsza w Polsce zapewnia preferencyjne warunki dostępu do usługi dla wszystkich mieszkańców.