Co nowego

W Gdyni rusza dziewiąta edycja kampanii „Biała wstążka”

W Gdyni rusza dziewiąta edycja kampanii „Biała wstążka”

W Gdyni rusza dziewiąta edycja kampanii „Biała wstążka”

27.11.2017 r.

Przypinanie mieszkańcom białych wstążek, kolportaż ulotek i plakatów, spotkanie z „Żywą biblioteką”, seminarium naukowe, warsztaty dla studentów, Mikołajki dla dzieci na Narodowym Stadionie Rugby, to tylko niektóre wydarzenia, jakie odbędą się w ramach dziewiątej edycji kampanii „Biała wstążka” w Gdyni.

27 listopada
, już po raz dziewiąty w Gdyni wystartuje kampania społeczna „Biała wstążka”, która potrwa do 8 grudnia.

– Kampania „Biała wstążka”, organizowana w tym samym czasie od dziewięciu lat, na stałe już wpisała się w kalendarz miejskich wydarzeń. Od początku wspierają ją gdyńscy samorządowcy, a Rada Miasta Gdyni w 2009 roku przyjęła specjalną rezolucję, solidaryzując się z ideami kampanii. Niezmiennie cieszy fakt, że w „Białą wstążkę” od lat tak chętnie włączają się różne instytucje, organizacje i środowiska, a zwłaszcza młodzi ludzie z gdyńskich szkół i uczelni. Kampania nie tylko podnosi świadomość społeczną dotyczącą nagannego zjawiska przemocy wobec kobiet, lecz również informuje, że w Gdyni działa szeroka koalicja specjalistów z różnych instytucji i organizacji, do których w razie konieczności można zwrócić się o pomoc – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Tegoroczna oficjalna inauguracja kampanii odbyła się 27 listopada w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Już w sobotę, 25 listopada, zawodnicy RC Arka Gdynia przypinali białe wstążeczki i rozdawali materiały informacyjne w  Centrum Handlowym Riviera. W Centrum Handlowym Batory rugbiści pojawią się 3 grudnia.
29 listopada w Bibliotece z Pasją w PPNT Gdynia będzie miało miejsce czytanie „żywych” książek, natomiast 6 grudnia w ramach kampanii odbędzie się mikołajkowe spotkanie gdyńskich rugbistów z dziećmi i młodzieżą na Narodowym Stadionie Rugby – Gdynia.

– Kampania „Biała wstążka” organizowana jest w Gdyni od 2009 roku i wciąż jest potrzebna. Osobami doznającymi przemocy, niestety cały czas w przeważającej większości, są kobiety. Tym bardziej więc akcja, która jest ogólnoświatowym ruchem mężczyzn na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, jest tak ważna – powiedziała Hanna Żółkoś-Margońska, przewodnicząca gdyńskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Finałem kampanii będzie miejska konferencja „Bezpieczeństwo społeczne a przemoc w rodzinie – teoria i praktyka”, która odbędzie się 8 grudnia w Klubie 3. Flotylli Okrętów, podsumowująca kampanię oraz roczną pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas konferencji zostaną również po raz kolejny wręczone statuetki „Ambasadora Kampanii Biała wstążka w Gdyni” za rok 2017 dla mężczyzn, którzy w życiu zawodowym bądź prywatnym aktywnie promują kampanię i działają na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. W tym roku konferencja będzie miała także wymiar międzynarodowy, gdyż obecna na niej będzie delegacja szwedzkich pracowników obszaru wsparcia społecznego z Karlstad, która odwiedzi Gdynię w ramach Komisji Włączające i Zdrowe Miasta Związku Miast Bałtyckich. 

 
 
Czym jest kampania „Biała wstążka”?
Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Jak to się zaczęło?
Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że "my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet". W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Po co nosić białą wstążkę?
Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

W Gdyni kampania „Biała wstążka” odbywa się już po raz dziewiąty. Co roku chętnie włącza się w nią młodzież z gdyńskich szkół, nauczyciele, studenci i wykładowcy uczelni, samorządowcy, instytucje, organizacje pozarządowe, firmy prywatne. Do tej pory rozdano już kilkanaście tysięcy białych wstążeczek – symboli kampanii, ulotek i plakatów informujących zarówno o ideach kampanii, jak i o tym gdzie osoby doznające przemocy mogą znaleźć pomoc. Na stronie internetowej www.gdyniawspiera.pl można znaleźć wykaz miejsc na terenie Gdyni, w których osoby uwikłane w przemoc mogą znaleźć wsparcie. Funkcjonuje także strona dedykowana kampanii www.bialawstazkagdynia.pl.

Harmonogram działań kampanii ,, Biała Wstążka” 2017


27.11 – godz. 11.00 - inauguracja kampanii „Biała wstążka” – seminarium  naukowe, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB), Gdynia, ul. Kielecka 7.
28.11 - 01.12 – akcja  informacyjno-pogadankowa  w gdyńskich szkołach.
29.11 – w godz. 16.00-18.00, czytanie „Żywych książek” w Bibliotece z Pasją,
PPN-T Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98.
03.12 (niedziela) – w godz. 12.00-14.00, przypinanie przez zawodników rugby białych wstążeczek,  rozdawanie ulotek w Centrum Handlowym Batory.
05.12 – wykłady i warsztaty dla studentów WSAiB, Gdynia, ul. Kielecka 7.
06.12 – w godz. 17.30-19.00 - mikołajkowe  spotkanie gdyńskich  rugbistów
z dziećmi i młodzieżą na Narodowym Stadionie Rugby – Gdynia, ul. K. Górskiego 10.
07.12 – wizyta studyjna szwedzkich pracowników obszaru wsparcia społecznego miasta Karlstad - współpraca miasta Gdyni z miastem Karlstad w ramach Komisji Zdrowe i Włączające Miasta Związku Miast Bałtyckich.
08.12 – w godz. 9.30-13.00, miejska konferencja „Bezpieczeństwo społeczne a przemoc w rodzinie – teoria i praktyka” podsumowująca kampanię i roczną pracę Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni,  Klub 3. Flotylli Okrętów (ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1).