Co nowego

Wykaz wniosków o dotacje na prace przy zabytkach w roku 2020

// fot. ze zbiorów Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków

// fot. ze zbiorów Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków

20.01.2020 r.

W 2020 roku na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru Gdynia przeznaczy rekordową kwotę - 1 600 000 złotych. Trwa analiza 19 wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta w terminie do 10 stycznia 2020 r.


Oto lista obiektów wpisanych do rejestru zabytków w kolejności alfabetycznej adresów:

1. Budynek mieszkalny, ul. 3 Maja 27-31
- prace konserwatorskie przy elewacji wewnętrznej - etap II,
2. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Armii Krajowej 46 – remont sklepienia i górnej części kościoła; remont okien szedowych; likwidacja oświetlenia,
3. Pomnik Ofiar I Wojny Światowej, ul. Działdowska 12 - prace konserwatorskie przy figurze wraz z postumentem,
4. Sąd Rejonowy, Plac Konstytucji 5 - renowacja posadzki holu i klatki schodowej oraz filarów,
5. Budynek mieszkalny, ul. Korzeniowskiego 25A -  remont elewacji północnej, południowej, wschodniej i zachodniej; wykonanie izolacji pionowej, remont pokrycia dachu, balkonu, podestów i schodów zewnętrznych,
6. Uniwersytet Morski, ul. Morska 81-87 - remont elewacji budynku A - etap II,
7. Willa „Sokola”, ul. Sieroszewskiego 7 - konserwacja świetlików piwnicznych, odtworzenie wejścia do willi, zabezpieczenie górnej powierzchni balustrad na tarasach, odrestaurowanie cokołu kamiennego i naprawa podstawy kolumny, wykonanie opaski kamiennej wokół budynku,
8. Zespół kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego Padewskiego i klasztoru franciszkanów, ul. Ujejskiego 40 – remont schodów zewnętrznych nr 3,
9. Budynek „Polska YMCA”, ul. Żeromskiego 26 - remont okien i drzwi zewnętrznych.

Budynki położone na obszarach wpisanych do rejestru zabytków w kolejności alfabetycznej adersów:

10. Budynek mieszkalny, ul. 10 Lutego 19
- remont elewacji północnej, południowej i wschodniej,
11. Budynek mieszkalny, ul. 10 Lutego 30 - remont elewacji frontowej,
12. Budynek mieszkalny, ul. Portowa 9 - remont elewacji frontowej i tylnej,
13. Budynek mieszkalny, ul. Starowiejska 11 - remont elewacji północnej i zachodniej,
14. Budynek mieszkalny, ul. Starowiejska 47 - remont elewacji frontowych,
15. Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 77 - remont elewacji frontowej w parterze
16. Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 82 - remont elewacji frontowej,
17. Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 96 - remont elewacji frontowej i tylnej,
18. Budynek mieszkalny, ul. św. Wojciecha 7 - remont elewacji frontowej,

Inne budynki:

19. Budynek mieszkalny, ul. Wolności 19 - remont elewacji frontowej powyżej parteru.


Zakres prac podany został na podstawie wniosków. W niektórych przypadkach zakres nie dotyczy robót konserwatorskich i nie będzie mógł być dotowany. Wszystkie wnioski są obecnie analizowane pod względem zgodności z regulaminem, w tym kompletności.

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Miasta Gdyni w formie Uchwały.