Co nowego

Żaglowce o świcie
Zgłoś się na warsztaty fotograficzne z gdyńskim Facebookiem

Opis alternatywny

02.08.2014 r.

Zlot Żaglowców - Operacja Żagle Gdyni będzie tematem trzecich warsztatów fotograficznych, zorganizowanych dla gdyńskich Facebookowiczów. Warsztaty poprowadzi artysta fotografik gdynianin Maurycy Śmierzchalski.

Warsztaty fotograficzne z gdyńskim Facebookiem

Pierwszego dnia warsztatów (13 sierpnia) uczestnicy zapoznają się z teorią wykonywania zdjęć (wartości przysłony, szybkości migawki, czułości ISO itp.). W czasie zlotu w godzinach wczesnoporannych (16 lub 17 sierpnia w zależności od prognoz pogody, dzień i godzina zostaną podane w trakcie pierwszego spotkania) odbędą się zajęcia praktyczne w plenerze. Uczestnicy będą o świcie fotografować cumujące w Gdyni żaglowce. Po zlocie (20 sierpnia) odbędzie się podsumowanie zajęć, omówienie wykonanych zdjęć i nagrodzenie najlepszych.

W warsztatach będzie uczestniczyć 15 osób. Warunkiem uczestniczenia w warsztatach jest lubienie oficjalnego profilu Gdyni na Facebooku oraz posiadanie aparatu fotograficznego typu lustrzanka.

Chętnych do udziału w warsztatach prosimy o przesłanie na adres internet@gdynia.pl do 5 sierpnia 2014 r.  maksymalnie 3 wykonanych przez siebie fotografii Gdyni (w formacie JPG, sprasowane do wielkości ok. 1 MB, z imieniem i nazwiskiem w nazwie pliku). Do zdjęć proszę dołączyć krótką informację o sobie, w tym o typie posiadanego aparatu.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach, uczestnicy będą proszeni o przesłanie pisemnej zgody na publiczną prezentację zdjęć i ich ocenę na forum uczestników warsztatów oraz na wykorzystanie przez Organizatora zdjęć wykonanych podczas warsztatów w publikacjach Organizatora (m.in. tygodnik Ratusz), w tym w Internecie.

Warsztaty poprowadzi gdynianin Maurycy Śmierzchalski - Dyrektor Artystyczny Frames Studium Fotografii. Artysta fotografik. Tworząc projekty, współpracował przez długi czas z wieloma instytucjami i firmami takimi jak: Urząd Miasta Gdyni, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Bank Komunalny, Bank Nordea i wiele innych. Jest współautorem wielu albumów fotograficznych - "Gdynia pod żaglami", "Uśmiechnij się jesteś w Gdyni" i wielu innych.


Regulamin

 „Warsztatów fotograficznych z gdyńskim Facebookiem”,

zwanych dalej Warsztatami.

 

1. Organizatorem Warsztatów jest Gmina Miasta Gdyni. 

2. Warsztaty są zajęciami dokształcającymi i skierowane są do osób pełnoletnich, zainteresowanych fotografią, którzy nie brali udziału w poprzednich warsztatach (Gdyńska Parada Niepodległości, Świąteczne warsztaty fotograficzne). 

3. Program Warsztatów został opracowany przez Organizatora oraz prowadzącego Warsztaty Maurycego Śmierzchalskiego i stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

4. Warsztaty odbywać się będą w Urzędzie Miasta Gdyni oraz w plenerze w dniach 13 - 20 sierpnia 2014.

5. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników Warsztatów.

6. Program Warsztatów:

Dzień pierwszy – środa 13.08.2014, godz. 17:00 - 20:00.

- wprowadzenie teoretyczne: wartości przysłony, szybkości migawki, czułości ISO itp.

Dzień drugi – sobota 16.08 lub niedziela 17.08 3-godzinne zajęcia praktyczne w plenerze w godzinach wczesno-porannych

Dzień trzeci – środa 20.08.2014, godz. 17:00 – 20:00

– omówienie wykonanych zdjęć, nagrodzenie najlepszych. Uczestnicy do godz. 15.30 przesyłają na adres internet@gdynia.pl maksymalnie 10 wybranych przez siebie zdjęć.

7. Organizator zapewnia przebieg Warsztatów zgodny z programem. Dopuszczalna jest niewielka zmiana programu na życzenie wszystkich uczestników lub z powodu wypadków losowych.

8. Chęć uczestnictwa w Warsztatach należy zgłosić w terminie do 5 sierpnia 2014 r. (włącznie) na adres internet@gdynia.pl. Zgłoszenie powinno zawierać

- maksymalnie 3 wykonane przez siebie fotografie Gdyni

- format zdjęć JPG

- wielkość ok. 1 MB

- nazwa zdjęcia musi zawierać imię i nazwisko autora

- krótką informację o autorze, w tym o typie posiadanego aparatu

- numer telefonu.

9. O zakwalifikowaniu na Warsztaty Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora drogą mailową w dniu 7 sierpnia 2014. Warunkiem udziału w Warsztatach jest przesłanie przez zakwalifikowanego Uczestnika do 10 sierpnia włącznie załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu

10. Uczestnik powinien mieć z sobą na Warsztatach aparat fotograficzny (lustrzanka) z kartą pamięci.

11. Organizator ma prawo usunąć z Warsztatów Uczestnika, który nie podporządkowuje się regulaminowi i zakłóca porządek oraz osób niezakwalifikowanych na Warsztaty. Uczestnik, który w sposób zamierzony spowoduje jakiekolwiek straty względem Organizatora, Wykładowcy lub innych uczestników, ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione przez Uczestników podczas Warsztatów.

13. Organizator Warsztatów zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i publikacji wykonanych zdjęć.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Warsztatów lub ich odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od Organizatora.

15. Po zakończeniu Warsztatów Uczestnik otrzyma certyfikat udziału. 

16.Uczestnik ma prawo do wykorzystania wykonanych podczas Warsztatów fotografii w zakresie promocji własnego dorobku fotograficznego (portfolio).      

Zobacz także: Fani Gdyni obfotografowali Paradę Niepodległości