Co nowego

Zakończenie III etapu budowy Drogi Różowej

Opis alternatywny

27.07.2005 r.

golfWe wtorek 26 lipca odbyła się uroczystość zakończenia III etapu budowy tzw. Drogi Różowej. Jest to kolejny odcinek Drogi Gdyńskiej, która ma swój początek u zbiegu ul. Śląskiej i Warszawskiej. Obecnie przekazany został do eksploatacji odcinek od 'SANIPORU' do włączenia w ul. Lotników - dwie jezdnie po dwa pasy. Ma on długość 873 m. Wartość robót to 14 263 tys.zł (brutto).

Zakres robót:
- droga klasy G2/2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) szerokości 7,0m o konstrukcji nawierzchni na obciążenie ruchem KR-5 (bardzo ciężki),
- budowa muru oporowego wzdłuż toru kolejowego
- budowa odwodnienia ulicy
- budowa oświetlenia ulicy
- przebudowa kabli teletechnicznych, energetycznych oraz uzbrojenia wod.-kan.,
- elementy małej architektury (budowa nowych ogrodzeń, schodów terenowych)
- zieleń.

Wykonawca: Konsorcjum: Firma Budowlano-Drogowa 'MTM' SA Gdynia i Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A. Płock ul. Tysiąclecia.
Termin realizacji: 24.09.2004r - 30.09.2005r.


Tzw. Droga Różowa (dwie jezdnie po 2 pasy ruchu na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Wielkopolskiej), projektowana jako równoległa arteria do Alei Zwycięstwa dla zmniejszenia wielkości potoków pojazdów ze skrzyżowań tej trasy z ul. Wielkopolską, Stryjską i al. Piłsudskiego oraz usprawnienia komunikacji zbiorowej.
Docelowa przepustowość tej trasy wyniesie 3.500pj./godz.

Realizację Drogi Różowej, z uwagi na znaczny zakres rzeczowo - finansowy, podzielono na etapy:
 etap I - węzeł drogowy im. F. Cegielskiej
 etap II - odcinek od ul. Kieleckiej do Łużyckiej
 etap III - odcinek od ul. Łużyckiej do ul. Lotników
 etap IV - odcinek od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej (rozbudowa ulicy Lotników)

W ramach etapu I w latach 1996-2000 wykonano i przekazano do eksploatacji:
- tunel dla pieszych pod przystankiem PKP Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana
- kładkę Nr 1 i Nr 2 nad Al. Marszałka Piłsudskiego
- przebudowę układu drogowego skrzyżowania ulic Warszawska - Śląska - Kielecka wraz z wiaduktem drogowym i petlą autobusowo - trolejbusową.

W ramach etapu II (z wyodrębnionymi fazami IIa i IIb) w latach 2000-2002 wykonano i oddano do eksploatacji:
- przebudowę skrzyżowania ulic Łużycka - Stryjska
- nowy układ drogowy od ul. Kieleckiej do Łużyckiej.

W ramach III etapu (z wyodrębnionymi fazami 1a i 1c) w latach 2003-2004 wykonano i oddano eksploatacji:
- faza I a - przebudowa skrzyżowania ul. Lotników - Wielkopolska
- faza Ic - budowa wiaduktów drogowych w ciągu ul. Stryjskiej
Łącznie na realizację powyższego zakresu poniesiono nakłady w wysokości 72.667,5tys. zł.

W roku bieżącym kontynuowana jest realizacja etapu III faza 1b i faza 2 - przebudowa skrzyżowania al. Zwycięstwa z ulicą Wielkopolską oraz budowa nowego układu drogowego na odcinku od 'SANIPORU' do ulicy Stryjskiej.
Łącznie dla tego zadania w roku 2005 nakłady wynioosą 19.400 tys.zł.
Prace tego etapu zakończą się we wrześniu 2005r.

Do zakończenia zaś całości inwestycji pozostał etap IV, na wykonanie którego Miasto złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Realizacja planowana w latach 2006-2007. Obejmować będzie rozbudowę ulicy Lotników wraz z budową mostu nad rzeką Kaczą.

foto: Tomasz Kamiński