Co nowego

Zielona współpraca dla edukacji

 Porozumienie o współpracy podpisali: Janusz Mikoś, nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk i Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, fot. Paweł Kukla.

Porozumienie o współpracy podpisali: Janusz Mikoś, nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk i Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, fot. Paweł Kukla.

12.04.2019 r.

Leśny Ogród Botaniczny „Marszewo” to niezwykłe miejsce łączące w sobie funkcję ogrodu i centrum edukacji. Teraz dzięki porozumieniu między Gdynią a Nadleśnictwem Gdańsk, „Marszewo” wzmocni swoją ofertę edukacyjną, zwiększy liczbę edukatorów i zyska dodatkowe możliwości promocji.

- Gdynia jest zielonym miastem, blisko 50 procent jej powierzchni zajmują lasy. Dlatego od lat, mając na uwadze nasze wspólne dobro naturalne, podejmujemy działania na rzecz edukacji przyrodniczej – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - Podpisane dzisiaj z Nadleśnictwem Gdańsk porozumienie jest kolejnym ważnym krokiem w stronę wzmocnienia oferty edukacyjnej „Marszewa” i promocji samego obiektu. 

Dzięki współpracy partnerów Leśny Ogród Botaniczny „Marszewo” będzie mógł jeszcze lepiej wykorzystać swój potencjał.

- Od ponad 10 lat prowadzimy edukację dla zrównoważonego rozwoju i cieszę się, że Gdynia dołączyła do naszego zespołu. Współpraca z miastem jest dla nas bardzo ważna, ponieważ opiekujemy się okolicznymi lasami, które są zielonymi płucami Gdyni – mówi dr inż. Janusz Mikoś, nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk.Partnerzy porozumienia już mają na koncie pierwszy wspólny sukces. Mowa o środkach zdobytych na prowadzenie edukacji ekologicznej. Kwota w wysokości 10 tys. zł, pochodząca z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostanie przeznaczona na przeprowadzenie warsztatów z budowy budek lęgowych i karmników dla ptaków oraz warsztatów ilustratorskich.

„Marszewo” jest całorocznym centrum edukacyjnym. Prowadzone są tu bezpłatne zajęcia z edukacji dla zrównoważonego rozwoju, skierowane dla grup w różnym wieku – począwszy od przedszkolaków, poprzez uczniów szkół aż po seniorów. Głównym zamysłem zajęć jest pokazywanie różnorodności układów leśnych, przybliżanie zasad racjonalnej gospodarki leśnej, a przede wszystkim zachęcanie do bezpośredniego kontaktu z przyrodą poprzez zabawę, zachwyt lasem i drewnem jako surowcem pochodzącym z lasu. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych edukatorów leśnych, głównie na zewnątrz, a w przypadku złych warunków pogodowych – w bogato wyposażonym budynku edukacyjnym.

 Porozumienie o współpracy podpisali: Janusz Mikoś, nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk i Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, fot. Paweł Kukla.

Z myślą o grupach zorganizowanych, ale otwarte również dla indywidualnych odwiedzających w różnym wieku, powstały dwie ogólnodostępne ścieżki edukacyjne – Szlak korzeni oraz Szlak Alicji w zaczarowanym lesie. Pierwszy z nich to blisko dwukilometrowa utwardzona ścieżka dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz rodziców z małymi dziećmi w wózkach wijąca się serpentynami na jedno ze wzgórz morenowych. Znajdujące się przy niej tablice edukacyjne przedstawiają zagadnienia świata korzeni roślin oraz grzybów, ale także przybliżają historię użytkowania lasów. Dodatkową atrakcją są drewniane, częściowo podziemne domki – drwala, zielarki oraz korzeni i grzybów wyposażone w ciekawe interaktywne eksponaty edukacyjne.

Drugi ze szlaków, Szlak Alicji, jest dedykowany najmłodszym odwiedzającym. Wspinając się po nim na szczyt wzniesienia można przenieść się do świata w makroskali, by stanąć oko w oko z gigantycznym porostem czy kleszczem, ale także przejść przez labirynt zmysłów, z roślinami o różnorodnych zapachach, kształtach i fakturach oraz poczuć się jak wielkolud w świecie mikroskali.

Po podpisaniu porozumienia leśnicy oprowadzili gości po ogrodzie, fot. Paweł Kukla.

Ogród specjalizuje się w kolekcjach roślin leśnych, zwłaszcza rodzimych i związanych z regionem Pomorza Gdańskiego. Wśród kilkunastu kolekcji znajduje się również sad starych odmian drzew owocowych, kwietna łąka czy kolekcje roślin leczniczych i jadalnych.