Gdynia Buduje

Czym jest strefa ograniczonego postoju?

Znak B-39 strefa ograniczonego postoju // fot. ZDiZ

Znak B-39 strefa ograniczonego postoju // fot. ZDiZ

07.07.2021 r.

Od 1 lipca w Gdyni obowiązują nowe strefy płatnego parkowania. Poza parkomatami na Działkach Leśnych, Grabówku, Wzgórzu św. Maksymiliana oraz w Orłowie pojawiło się dodatkowe oznakowanie poziome i pionowe. To m.in. znak B-39, który określa granice strefy ograniczonego postoju. Warto przypomnieć sobie, do czego on obliguje.


Znak B-39 oznaczający strefę ograniczonego postoju umieszcza się tam, gdzie obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach poza miejscami wyznaczonymi w tym celu. Wyjątki od tej reguły są każdorazowo dookreślane w dolnej części znaku.

Znak B-39 oznacza część obszaru, na którym postój na wszystkich drogach jest ograniczony. Jeśli nie określono na nim czasu postoju, to w tej strefie można zatrzymać pojazd nie dłużej niż na 1 minutę. Wiele ze znaków B-39 zawiera dodatkowe informacje dotyczące dni oraz godzin jego obowiązywania. Często na tablicy dodawane są wyjątki w postaci symbolu pojazdu, np. „Dotyczy taksówek”, „Dotyczy samochodów ciężarowych”. Część znaków B-39 umieszczanych w nowych strefach zawiera dopisek „Nie dotyczy mieszkańców posiadających abonamenty”.

– Mieszkańcy, którzy wykupili preferencyjne abonamenty na terenie Wzgórza św. Maksymiliana, Działek Leśnych, części Grabówka, nie są objęci strefą ograniczonego postoju. Zatem nie muszą oni zmieniać swoich nawyków parkingowych. To szczególnie ważne w rejonach, gdzie trudno znaleźć wolne miejsce postojowe. Jednak pozostali kierowcy muszą respektować nowe znaki. Pamiętajmy, że strefa ta ma usprawnić ruch i porządkować system parkingowy – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

W gdyńskiej strefie płatnego parkowania wygląda to następująco:

Posiadacze abonamentu mieszkańca typu „M” mogą zaparkować auto w strefie płatnego parkowania na zasadach ogólnych – czyli tam, gdzie pozwalają na to przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. W praktyce oznacza to możliwość postoju w odpowiedniej odległości od przejść dla pieszych i skrzyżowań, poza drogami i pasami dla rowerów, przy uwzględnieniu wymogu pozostawienia pieszym co najmniej 1,5 metra szerokości chodnika.

Z kolei kierowcy nieposiadający abonamentu typu „M”, wjeżdżając do strefy objętej znakiem B-39, mogą parkować na terenie tej strefy, ale jedynie w miejscach płatnych, oznaczonych znakami pionowymi i poziomymi.

Warto podkreślić, że znak B-39 obowiązuje nie tylko na danej ulicy, ale obejmuje całą strefę zlokalizowaną za znakiem, aż do jego odwołania, czyli znaku B-40.

Wykaz ulic, gdzie już umieszczono lub wkrótce pojawią się znaki B-39:

Strefa śródmiejska: al. Jana Pawła II, ul. 3 Maja.

Strefa A (Wzgórze św. Maksymiliana)
ul. Partyzantów, ul. Mikołaja Kopernika, ul. bpa Dominika, ul. Świętojańska (od ul. Mikołaja Kopernika do al. Marsz. Piłsudskiego), ul. Wojewody Wachowiaka, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Śniadeckich, ul. Marszałka Ferdynanda Focha, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Mikołaja Reja, ul. Kornela Ujejskiego (od ul. Legionów do ul. Elizy Orzeszkowej), ul. Wincentego Pola, ul. Ignacego Paderewskiego, ul. Jana Matejki, ul. Fryderyka Chopina, ul. Henryka Wieniawskiego, ul. Stanisława Wyspiańskiego.

Strefa B (Działki Leśne i część Grabówka)
ul. W. Surmana (od ul. Kołłątaja do ul. Morskiej), ul. Karpacka, ul. Kołobrzeska, ul. Sztumska, ul. Szczecińska, ul. Elbląska, ul. Urszulanek, ul. Zakopiańska, ul. Mazurska, ul. Białostocka, ul. Poleska, ul. Litewska.