Budowa Trasy S-6: łatwiej komunikacją miejską Budowa Trasy S-6: łatwiej komunikacją miejską
Gdynia buduje

Przebudowa Hodowlanej – dobra wiadomość dla Witomina

Skrzyżowanie ulic Hodowlanej, Wielkokackiej i Stawnej przejdzie gruntowną modernizację, podobnie jak cała ulica Hodowlana, fot. M.Mielewski

Skrzyżowanie ulic Hodowlanej, Wielkokackiej i Stawnej przejdzie gruntowną modernizację, podobnie jak cała ulica Hodowlana, fot. M.Mielewski

02.08.2019 r.

Miasto Gdynia ogłosiło przetarg na roboty budowlane, które znacząco poprawią jakość życia mieszkańców Witomina. Swoje oblicze zmieni ulica Hodowlana, a wraz z nią między innymi skrzyżowanie ulic: Hodowlana – Wielkokacka – Stawna. Powstanie także nowy zbiornik retencyjny przy ulicy II Morskiego Pułku Strzelców, a sama ulica zostanie też przebudowana.
  
Mieszkańcy Witomina już wiedzą, że ruch samochodów przez ich dzielnicę w stronę Chwarzna-Wiczlina docelowo obsłuży obwodnica. Jej budowę władze miasta zapowiedziały trzy tygodnie temu. Tym samym nie dojdzie do realizacji III etapu modernizacji ulicy Chwarznieńskiej w takim kształcie, jak pierwotnie zakładano. W styczniu 2019 roku władze Gdyni podjęły decyzję, żeby nie powtarzać przetargu, ale podejść w całkowicie inny sposób do palącej potrzeby modernizacji układu dróg i całej infrastruktury drogowej na Witominie.
Wiceprezydent Gdyni Marek Łucyk tak to wówczas wyjaśniał: To dobry moment, by tak zmodyfikować nasze zamówienie, by efekt finalny w największym stopniu odzwierciedlał potrzeby mieszkańców. Po kilku miesiącach został ogłoszony przetarg, który rozpoczyna działania inwestycyjne, związane z poprawą stanu dróg i zabezpieczeniem przed wodami opadowymi tej dzielnicy Gdyni.      
 
- Po analizie potrzeb mieszkańców Witomina podjęliśmy decyzję, by przebudować i zmodernizować ulicę Hodowlaną, a także gruntownie przebudować skrzyżowanie ulicy Hodowlanej z ulicami Wielkokacką i Stawną. To drugie, co do wielkości ruchu kołowego, skrzyżowanie na Witominie. Skupiliśmy się na ulicy Hodowlanej, bo pomimo tego, że nie jest to ulica duża, mieszka pod tym adresem bardzo wiele osób, a jej obecny stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. W pobliżu znajduje się też Zespół Szkół nr 7. Dodatkowo rozwiązany zostanie także problem wód opadowych, spływających ulicą Wielkokacką. Wybudujemy zapowiadany już wcześniej zbiornik retencyjny na działkach przy ulicy II Morskiego Pułku Strzelców. Teren wokół zbiornika zostanie też wyczyszczony, by móc go w przyszłości zagospodarować na cele rekreacyjne – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent ds. rozwoju. I dodaje – Nasza decyzja o budowie obwodnicy Witomina, zamiast budowy tak zwanego witomińskiego odcinka ulicy Chwarznieńskiej i decyzja o przeznaczeniu środków na poprawę stanu infrastruktury drogowej w tej dzielnicy to odpowiedź na zgłaszane wiele razy uwagi mieszkańców, którzy nie chcą, by Witomino pełniło rolę korytarza transportowego dla zachodnich dzielnic. Ta sytuacja już się zmienia.
 
Podsumowując, zakres robót, których dotyczy przetarg, obejmuje rozbudowę ul. Hodowlanej od skrzyżowania z ul. Chwarznieńską do skrzyżowania z ul. Wielkokacką, przebudowę skrzyżowania ulic Hodowlana-Wielkokacka-Stawna, przebudowę odcinka ul. II Morskiego Pułku Strzelców, budowę zbiornika retencyjnego wraz z drogą dojazdową do zbiornika. Prace budowlane obejmą: przebudowę układu drogowego, demontaż istniejącego i budowę nowego oświetlania ulicznego, usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych, przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej, budowę zbiornika retencyjnego, przebudowę sieci gazowej, przebudowę sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu, przebudowę kanalizacji teletechnicznych, likwidację istniejącego uzbrojenia, zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia terenu, rozbiórkę i budowę elementów małej architektury, wykonanie oraz odtworzenie trawników.
 
Warto zaznaczyć, że prace, związane z budową zbiornika retencyjnego oraz przebudową i budową kanalizacji deszczowej mają 85% (bez VAT) dofinansowania w ramach projektu unijnego: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).
  • Ulica Hodowlana na Witominie, fot. M.Mielewski
  • Ulica Hodowlana na Witominie, fot. M.Mielewski
  • Ulica Hodowlana na Witominie, fot. M.Mielewski
  • Skrzyżowanie Hodowlanej, Wielkokackiej i Stawnej, fot. M.Mielewski
  • Skrzyżowanie Hodowlanej, Wielkokackiej i Stawnej, fot. M.Mielewski