Budowa Trasy S-6: łatwiej komunikacją miejską Budowa Trasy S-6: łatwiej komunikacją miejską
Gdynia innowacyjna

UrbanLab Gdynia o edukacji obywatelskiej

Zespół Tematyczny UrbanLab

Zespół Tematyczny UrbanLab

27.08.2019 r.

Nowe miejsce na mapie Gdyni – UrbanLab – to przestrzeń do rozmowy o szeroko rozumianej tematyce miejskiej. Mieszkańcy, aktywiści i urzędnicy spotykają się tu, by wspólnie wypracowywać rozwiązania podnoszące jakość życia mieszkańców. Obszarów tematycznych do dyskusji jest wiele, a w tym roku postanowiono skupić się na partycypacji obywatelskiej. Zespół Tematyczny UrbanLabu ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji wypracowuje właśnie pomysły na działania wzmacniające taką aktywność w Gdyni.
 
Powołany wiosną tego roku UrbanLab to miejski program służący wprowadzaniu trwałych rozwiązań podnoszących jakość życia w mieście. Pionierski w skali kraju model współpracy mieszkańców, ekspertów, aktywistów, urzędników i władz miasta koncentruje się na poszukiwaniu nowych sposobów pracy nad wyzwaniami stojącymi przed Gdynią. Oprócz dyskusji grup eksperckich, jest to także przestrzeń do spotkań i rozmów o codziennym życiu we współczesnym mieście. Rozmawiano już m.in. o polityce rowerowej, miejskiej hodowli pszczół, wymianie jedzenia czy współdzieleniu przestrzeni ze zwierzętami towarzyszącymi. Spotkania literackie i projekcje filmowe również poruszają tematykę miejską – od architektury osiedli po niszczący wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne.  
 
Integralną częścią UrbanLabu jest Zespół Tematyczny – kilkunastoosobowa grupa powoływana w każdym roku działania UrbanLabu składająca się z reprezentantów i reprezentantek różnych grup interesariuszy – przedstawicieli władz miasta, radnych dzielnic, organizacji pozarządowych i jednostek budżetowych miasta. W tym roku Zespół Tematyczny pełni funkcję opiniującą i doradczą w sprawach związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Poszukuje konkretnych rozwiązań w oparciu o dane eksperckie oraz własną wiedzę i doświadczenie. Prace zespołu rozpoczęły się w czerwcu i potrwają w tej kadencji do grudnia 2019. Obecnie omawiane są pomysły na utworzenie programów z zakresu edukacji obywatelskiej, np. wprowadzenia do szkół zajęć podnoszących wiedzę o funkcjonowaniu miasta czy utworzenia programu minigrantów na inicjatywy lokalne. Możliwym tematem, który zostanie skierowany do prac grupy roboczej jest też edukacja samorządowa i budżety szkolne.
 
- Efektem prac Zespołu Tematycznego ma być lista projektów, społecznych innowacji, które wdrożone w kolejnych latach pozwoliłyby zwiększyć zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek Gdyni w życie ich miasta. Skład zespołu jest niejednorodny – w jego pracach biorą udział zarówno przedstawiciele i przedstawicielki Urzędu jak i trzeciego sektora. To więcej perspektyw. Mamy nadzieję, że wspólna praca przełoży się na lepsze, lepiej dostosowane do potrzeb projekty i wskazówki, jak wspólnie zarządzać miastem – mówi Przemysław Górski, koordynator projektu UrbanLab.
 
SKŁAD ZESPOŁU TEMATYCZNEGO URBANLAB 2019:
 
·        Pełnomocnik ds. dzielnic – Jakub Ubych – Przewodniczący Zespołu
 
Przedstawiciele Rady Miasta Gdyni:
·        Anna Myszka
·        Marika Domozych
 
Przedstawiciele rad dzielnic:
·        Paweł Musiał
·        Piotr Szpajer
 
Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
·        Małgorzata Bujak
·        Klaudia Jarecka-Świeca
·        Marek Radyko
·        Martyna Regent
·        Magdalena Warmowska
 
Przedstawiciele Urzędu Miasta Gdyni i jednostek budżetowych Miasta Gdyni:
·        Tomasz Kamiński – przedstawiciel Biura ds. Dzielnic
·        Salwiusz Marchel – przedstawiciel Samodzielnego Referatu ds. Organizacji Pozarządowych
·        Ewa Stokłuska – przedstawicielka Laboratorium Innowacji Społecznych
 
Wszystkich zainteresowanych działaniem UrbanLabu zapraszamy na parter budynku nr IV w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym (wejście od ul. Stryjskiej) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00.
 
Aktualny program wydarzeń można znaleźć m.in. na stronie na Facebooku: fb.com/UrbanLabGdynia.


  • Spotkanie Zespołu Tematycznego UrbanLab, 22.08.2019 r., fot. Aleksander Trafas (LIS)
  • Spotkanie Zespołu Tematycznego UrbanLab, 22.08.2019 r., fot. Aleksander Trafas (LIS)
  • Spotkanie Zespołu Tematycznego UrbanLab, 22.08.2019 r., fot. Aleksander Trafas (LIS)