Gdynia mobilna

Aktualizacja i ewaluacja Planu Zrównoważonej Mobilności dla Gdyni

Przejście dla pieszych przy dworcu kolejowym Gdynia Główna
Dnia 26 października 2016 r. Rada Miasta Gdyni uchwaliła Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni. W roku 2019 przygotowujemy pierwszą ewaluację zrealizowanych działań. Jest to również przygotowanie do procesu aktualizacji Planu Działania na kolejny okres do 2021 r.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w ankiecie, która umożliwi nam włączenie Waszej opinii w proces planowania. Jest ona również elementem bardzo istotnym dla podsumowania działań Gdyni w dziedzinie mobilności.

Zapytamy Państwa o odczucia dot. gdyńskich aspektów: jakość przestrzeni publicznej, zbiorowy transport publiczny, bezpieczeństwo oraz podróż do/ z pracy.

Wypełnienie ankiety zajmuje maks. 5 minut.

Po zakończeniu ankiety, wyniki opublikujemy na stronie mobilnagdynia.pl

Link do ankiety: http://bit.ly/SUMPGdynia2019