Budowa Trasy S-6: łatwiej komunikacją miejską Budowa Trasy S-6: łatwiej komunikacją miejską
Gdynia mobilna

Kolejny odcinek szlaku rowerowego R-10 coraz bliżej

Planowany przebieg drogi rowerowej wzdłuż al. Zwycięstwa, mat. UM Gdynia

Planowany przebieg drogi rowerowej wzdłuż al. Zwycięstwa, mat. UM Gdynia

29.01.2019 r.

Miasto Gdynia ogłosiło przetarg na budowę kolejnego odcinka europejskiego szlaku rowerowego R-10. Tym razem chodzi o brakujący fragment drogi rowerowej w rejonie skrzyżowania alei Zwycięstwa i ulicy Stryjskiej. Kiedy prace zostaną ukończone, rowerzyści zyskają szeroką, pozwalającą na jazdę w obu kierunkach drogę rowerową, którą bez żadnych przeszkód będzie można jechać od granicy z Sopotem do Śródmieścia Gdyni i dalej, w stronę bulwaru nadmorskiego.  
 
- Celem tej inwestycji jest zapewnienie ciągłości ruchu rowerowego w rejonie skrzyżowania al. Zwycięstwa i ul. Stryjskiej. To newralgiczny fragment, który znacząco usprawni ruch rowerów w pobliżu Łużycka Office Park i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.  Długość tego odcinka to 153 metry. Budowa nie dotyczy tylko drogi rowerowej, ale przebudowany zostanie także chodnik oraz wjazd na stację paliw. Pojawi się próg zwalniający  i nieprzejezdna wyspa, zabezpieczone zostaną kable elektroenergetyczne oraz przebudowane sieci teletechniczne i sieć trakcyjna, zasilająca trolejbusy – wyjaśnia Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
 
Inwestycja jest kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do chwili obecnej w ramach projektu R-10 wykonane zostało połączenie istniejących dróg rowerowych poprzez budowę drogi rowerowej w al. Marsz. J. Piłsudskiego wraz z parkingiem rowerowym i toaletą publiczną przy wjeździe na bulwar nadmorski (ścieżka o nawierzchni bitumicznej łączna dł. 281 m, wyznaczone pasy rowerowe w jezdni o łącznej dł. 360 m). W trakcie jest budowa drogi rowerowej w al. Zwycięstwa, na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej, która zgodnie z umową powinna się zakończyć jeszcze przed wakacjami.

 - W ramach trasy R-10, gdyński Zarząd Dróg i Zieleni wyremontował ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż al. Marsz. J. Piłsudskiego (prawie 600 m wzdłuż budowanego Parku Centralnego), został wyznaczony kontraruch na ul. Starowiejskiej oraz pasy rowerowe na ul. J. Wiśniewskiego. Trasa R-10 przebiega też przez Park Kolibki, gdzie na największym wzniesieniu wyremontowano nawierzchnię w technologii wodoprzepuszczalnej. Ponadto ostatni fragment drogi rowerowej na bulwarze nadmorskim, tuż za Browarem Port, również został utwardzony. Cały nadmorski fragment zyskał także odnowione oznakowanie – mówi Jakub Furkal, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. komunikacji rowerowej.

Jednym ze strategicznych turystycznych przedsięwzięć samorządu województwa pomorskiego jest stworzenie na Pomorzu tras rowerowych o znaczeniu międzynarodowym. Takim projektem jest trasa rowerowa R-10. Ma ona biec wzdłuż morza – od Ustki przez Łebę, Władysławowo, Trójmiasto oraz Krynicę Morską, aż do wschodniej granicy województwa. Skorzystać z niej będą mogli nie tylko mieszkańcy Pomorza, ale także osoby z kraju i zagranicy, które odwiedzają nasz region.

Część trasy R-10 będzie przebiegać przez Gdynię – od granicy z Kosakowem do granicy z Sopotem. Łącznie długość R-10 w granicach Gdyni to 19 kilometrów. W ramach jej budowy powstaną 4 kilometry nowych dróg rowerowych. Pozostałe 2 kilometry będą wyremontowane. Nowe odcinki zostały zaplanowane wzdłuż ul. płk. Dąbka, ul. Kwiatkowskiego, al. Marsz. Piłsudskiego oraz wzdłuż al. Zwycięstwa - od ul. Stryjskiej do ul. Orłowskiej. Do czasu budowy ulicy Nowej Węglowej, przebieg trasy wyznaczony będzie wzdłuż ul. Janka Wiśniewskiego (pasami rowerowymi) oraz ul. Starowiejskiej (w strefie uspokojonego ruchu Tempo 30).

Przedsięwzięcie jest realizowane ze wsparciem ze środków UE (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w wysokości 8 160 600 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zaś całkowite koszty projektu wynoszą 14 070 000,00 zł.