Gdynia mobilna

Szybsze i łatwiejsze dostawy w centrum!

Freight TAILS to łatwiejsze i szybsze dostawy dzięki specjalnie wyznaczonym miejscom postojowym w centrum Gdyni, mat. promocyjne projektu
Przedsiębiorcom i ich dostawcom ma być łatwiej i szybciej, a pieszym i innym uczestnikom ruchu – przede wszystkim bezpieczniej. Od początku maja w centrum Gdyni zaczyna funkcjonować 11 miejsc postojowych dedykowanych samochodom dostawczym, które zaopatrują lokalne biznesy. To działanie, które ma znacząco usprawnić ruch, a w przyszłości może sięgnąć także innych dzielnic miasta.
 
Freight TAILS – to nazwa projektu, w ramach którego Gdynia wprowadza nowe rozwiązanie mające ułatwić życie przedsiębiorcom i ich dostawcom. Zyskają też piesi, rowerzyści i pozostali kierowcy, którzy do tej pory czasami borykali się z utrudnieniami. Specjalne koperty, które w początkowej fazie projektu pojawią się w 11 miejscach w centrum Gdyni dadzą niezbędne miejsca postojowe dla samochodów dostawczych.


11 miejsc do rozładunku

 
Od tej pory rozładunek towaru z pojazdów będzie szybszy i mniej uciążliwy. Lokalizacje wybrano na podstawie dokładnej analizy sytuacji na ulicach oraz spotkań z przedsiębiorcami i właścicielami punktów usługowych. Na początek dedykowane dostawcom miejsca pojawią się na trzech gdyńskich ulicach w centrum. Cztery powstaną na ulicy Starowiejskiej, cztery na Świętojańskiej, a pozostałe trzy – na ulicy Abrahama. To newralgiczne punkty Śródmieścia, natomiast w dalszej perspektywie projekt ma objąć najpierw kolejnych 18 punktów w centrum miasta, a docelowo – także inne dzielnice Gdyni, w zależności od potrzeb.
 
- Projekt służy znalezieniu dobrego rozwiązania dla poprawy sytuacji komunikacyjnej w Śródmieściu poprzez lepsze rozplanowanie dostaw zaopatrzenia – wyjaśnia Andrzej Bień, wiceprzewodniczący gdyńskiej Rady Miasta. - Dzięki wspólnej pracy wielu zainteresowanych stron będziemy mieli okazję przyjrzeć się, czy zaproponowane rozwiązania korzystnie wpłyną na czas dostaw oraz czy skutecznie uda się zminimalizować występujące z tej przyczyny problemy. Chcemy, żeby dostawy odbywały się płynnie i efektywnie, a jednocześnie nie stwarzały istotnych uciążliwości dla mieszkańców – dodaje Bień.

Interaktywna mapa miejsc postojowych Freight TAILS: 
Na początku maja Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni rozpoczął wyznaczanie kopert, ale wcześniej dokładnie sprawdzono, ile dostaw pojawia się w poszczególnych miejscach oraz jaki wpływ mają one na płynność ruchu pieszych i pojazdów. Nad projektem Freight TAILS pracowała od października 2016 roku cała 67-osobowa grupa zadaniowa, którą wspierał doświadczony ekspert z Politechniki Gdańskiej.
 

Tylko dla dostaw i na 15 minut


Jak będą funkcjonować nowe miejsca postoju dla dostawców? Można z nich skorzystać wyłącznie na czas wypakowywania całego towaru, do zakończenia dostawy. Z założenia mogą być wykorzystywane zarówno przez zewnętrznych dostawców, jak i samych przedsiębiorców, którzy samodzielnie zaopatrują swoje lokale – tak autami dostawczymi, jak i osobowymi. Trzeba przy tym pamiętać, że dozwolony czas postoju to 15 minut!
 
Po wykonaniu dostawy miejsce wyznaczone powinno zostać opuszczone przez dostawcę – priorytet to krótkie zajmowanie miejsca  i zwolnienie go dla innych firm w sąsiedztwie. Przy tym dostawa nie jest długotrwałym postojem pojazdu, związanym z pracami remontowymi lub serwisowymi.

Wzorce z Europy

 
Wszystko po to, żeby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i jednocześnie ułatwić funkcjonowanie lokalnym przedsiębiorcom – takie rozwiązanie funkcjonuje już z powodzeniem w innych europejskich miastach (na przykład w Westminster, Brukseli, La Rochelle, Maastricht czy Parmie).

Wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych dla dostawców rozpoczyna się też kampania informacyjno-promocyjna, która przybliży samym zainteresowanym i mieszkańcom zasady ic działania. Projekt Freight TAILS jest realizowany dzięki unijnemu wsparciu w ramach programu URBACT III, który pokrywa 85% kosztów.

Freight TAILS
  • Utrudnienia w ruchu to do tej pory jeden z najbardziej odczuwalnych skutków braku miejsc dla dostawców w centrum Gdyni, fot. ZDiZ
  • Utrudnienia w ruchu to do tej pory jeden z najbardziej odczuwalnych skutków braku miejsc dla dostawców w centrum Gdyni, fot. ZDiZ
  • Utrudnienia w ruchu to do tej pory jeden z najbardziej odczuwalnych skutków braku miejsc dla dostawców w centrum Gdyni, fot. ZDiZ