Gdynia mobilna

Zabierz głos w dyskusji nad Agendą Miejską UE dot. Mobilności

Logo Urban Agenda for the EU - Urban Mobility, źródło: ec.europa.eu
Partnerstwo na rzecz Mobilności Miejskiej (Partnership on Urban Mobility), ustanowione w kontekście Agendy Miejskiej UE, zaprasza na publiczne konsultacje on-line na temat wersji roboczej Planu Działania.

Gdynia uczestniczy w Partnerstwie ustanowionym w celu opracowania wytycznych dla bardzo ważnej dziedziny Agendy Miejskiej UE i Europejczyków – mobilności. Jesteśmy w gronie państw (Cypru, Finlandii, Republiki Czech, Rumunii, Słowacji), regionów (Skane, Walonia), miast (Bari, Bielefeld, Burgas, Gdynia, Karlsruhe, Malmo, Nijmegen, Torres Vedras), Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej (DG MOVE, DG REGIO) i organizacji europejskich dot. mobilności (Europejska Federacja Cyklistów, UITP, POLIS, CEMR, Eurocities), które mają zaszczyt uczestniczyć w opracowaniu wytycznych dla krajów UE. Ogólnym celem Partnerstwa jest promowanie zrównoważonej i wydajnej mobilności na obszarach miejskich, zapewnienie lepszych usług dla obywateli oraz tworzenie nowych możliwości opartych na innowacyjnych rozwiązaniach. Cele te można osiągnąć tylko wtedy, gdy zostaną uwzględnione w polityce i prawodawstwie Unii Europejskiej. Partnerstwo dokonuje przeglądu stanu obecnego i określa istniejące, poważne przeszkody we wdrażaniu mobilności w miastach, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ponadto, zaproponuje zmiany legislacyjne, polityczne i finansowe na poziomie UE i państw członkowskich niezbędne do promowania zrównoważonej mobilności w miastach. Partnerstwo dąży również do promowania najlepszych praktyk i dzielenia się nimi w Unii.

Po roku wspólnych prac przygotowaliśmy zestaw działań obejmujących 3 obszary tematyczne: aktywne środki przemieszczania się i przestrzeń publiczna; nowe usługi transportowe i innowacje; transport publiczny i zarządzanie. Państwa wkład pomoże sfinalizować i wzmocnić Plan Działania oraz uczynić z niego kompleksowy zestaw zaleceń, które zostaną wdrożone w 2018 r. i później.
Do 6 kwietnia 2018 r. można brać udział w publicznych konsultacjach on-line. Przegląd wszystkich działań i linków do ankiet znajduje się na stronie Komisji Europejskiej [ENG] oraz na dole artykułu. Zachęcamy do wyrażania swoich opinii, uwag i sugestii dotyczących działań (indywidualnie lub jako instytucja), które są dla Państwa najbardziej istotne. Konsultacje prowadzone są w języku angielskim.

Jeśli chcą być Państwo na bieżąco z Agendą Miejską UE, możecie zapisać się do biuletynu Urban Agenda i śledzić działania na stronie Urban Agenda for the EU.

W imieniu wszystkich partnerów z góry dziękujemy za cenne uwagi.

ACTION 1: Developing guidelines on infrastructure for active mobility supported by relevant funding
- Ankieta
ACTION 2: Promoting sustainable and active mobility behaviour
- Ankieta
ACTION 3: Reducing diversity of Urban Vehicle Access Regulations
- Ankieta
ACTION 4: Exploring the deployment of New Mobility Services
- Ankieta
ACTION 5: Setting up a European framework for fostering urban mobility innovation
- Ankieta
ACTION 6: Evaluating best practices in convenient access to public transport
- Ankieta
ACTION 7: Scaling up innovative clean buses
- Ankieta
ACTION 8: Reinforcing multi-level cooperation and governance
- Ankieta
ACTION 9: Reinforcing the uptake of sustainable urban mobility planning
- Ankieta