Obserwatorium Zmian

Gdyńskie dyplomy studentów architektury

mgr inż. arch. Weronika Pikulik i jej praca „Nadmorski Ogród Botaniczny na obszarze »gąbce«. Rewitalizacja kompleksu dworu w Kolibkach razem z otaczającym go założeniem parkowym” zdobyły główną nagrodę w konkursie. Zdjęcie jednej z plansz, którą zobaczyć można w gdyńskim InfoBoksie // fot. Paweł Kukla

mgr inż. arch. Weronika Pikulik i jej praca „Nadmorski Ogród Botaniczny na obszarze »gąbce«. Rewitalizacja kompleksu dworu w Kolibkach razem z otaczającym go założeniem parkowym” zdobyły główną nagrodę w konkursie. Zdjęcie jednej z plansz, którą zobaczyć można w gdyńskim InfoBoksie // fot. Paweł Kukla

21.10.2021 r.

Poznaliśmy laureatów Nagrody Prezydenta Gdyni za najlepszą pracę dyplomową o tematyce gdyńskiej, która powstała na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Zwyciężyła Weronika Pikulik, która przedstawiła śmiały projekt rewitalizacji dworu w Kolibkach w formie Nadmorskiego Ogrodu Botanicznego na obszarze „gąbce”. Konspekty projektów obejrzeć można na pokonkursowej wystawie w gdyńskim InfoBoksie.


W konkursie wystartować mogli absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, którzy swoje prace dyplomowe poświęcili tematyce gdyńskiej, a ich obrony odbyły się w 2020 roku. Konkurs organizowany jest od 2000 roku. Co roku kapituła nagrody wybiera najciekawsze prace przedstawiające interesujące projekty w przestrzeni miasta, a także poruszające istotne dla Gdyni tematy. Dyplomy zgłaszane są na wniosek dziekana Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Oceniana jest ich estetyka i funkcjonalność, umiejętne wpisanie w krajobraz miasta, a także inwencja twórcza samych autorów. Nagradzane prace winny także odpowiadać żywotnym miejskim potrzebom oraz nosić cechy realności.

- Gdynia od lat inspiruje młodych architektów, co bardzo nas cieszy. Prezentowane przez nich prace stoją na bardzo wysokim poziomie. To zarówno niezwykle pomysłowe i znakomicie zaprojektowane budowle, ale także rozprawy poruszające zagadnienia architektoniczne istotne z punktu widzenia miasta nadmorskiego, jakim bez wątpienia jest Gdynia. Składam serdeczne gratulacje młodym absolwentom – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Pierwszą nagrodę w tegorocznej edycji konkursu zdobyła mgr inż. arch. Weronika Pikulik. Studentka zaprezentowała śmiały projekt rewitalizacji dworu w Kolibkach. Budowlę oraz przylegające jej tereny przybrały formę Nadmorskiego Ogródu Botaniczny na obszarze „gąbce”. Promotorami pracy byli prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka i dr inż. arch. Jakub Kołodziejczak. Projekt recenzowała dr inż. arch. Joanna Bach-Głowińska.

mgr inż. arch. Weronika Pikulik i jej praca „Nadmorski Ogród Botaniczny na obszarze »gąbce«. Rewitalizacja kompleksu dworu w Kolibkach razem z otaczającym go założeniem parkowym” zdobyły główną nagrodę w konkursie. Zdjęcie jednej z plansz, którą zobaczyć można w gdyńskim InfoBoksie // fot. Paweł Kukla
mgr inż. arch. Weronika Pikulik i jej praca „Nadmorski Ogród Botaniczny na obszarze »gąbce«. Rewitalizacja kompleksu dworu w Kolibkach razem z otaczającym go założeniem parkowym” zdobyły główną nagrodę w konkursie. Zdjęcie jednej z plansz, którą zobaczyć można w gdyńskim InfoBoksie // fot. Paweł Kukla

Kapituła nagrody przyznała również dwa równorzędne wyróżnienia. Zdobyli je mgr inż. arch. Ada Lemka oraz mgr inż. arch. Monika Sokół. Pierwsza ze studentek – podobnie jak laureatka konkursu – przedłożyła pracę dworu w Kolibkach. Dyplom pt. „Nowa kreatywność w starych murach. Rewaloryzacja zespołu dworsko-krajobrazowego Kolibki w Gdyni” powstał pod okiem promotor dr inż. arch. Moniki Arczyńskiej. Recenzentką była dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska.

Bardzo ciekawą pracę, poruszającą jakże istotne zagadnienie, przygotowała mgr inż. arch. Monika Sokół. W swojej pracy skupiła się na roli kształtowania przestrzeni i doboru rozwiązań estetycznych w terapii osób ze schorzeniami psychicznymi. Promotorem pracy był mgr inż. arch. Jacek Droszcz. Dyplom recenzowała dr inż. arch. Agnieszka Błażko.

Wyróżniona praca pt. „Nowa kreatywność w starych murach. Rewaloryzacja zespołu dworsko-krajobrazowego Kolibki w Gdyni”. Autorką projektu jest mgr inż. arch. Ada Lemka. Na zdjęciu jedna z plansz dyplomu // fot. Paweł Kukla
Wyróżniona praca pt. „Nowa kreatywność w starych murach. Rewaloryzacja zespołu dworsko-krajobrazowego Kolibki w Gdyni”. Autorką projektu jest mgr inż. arch. Ada Lemka. Na zdjęciu jedna z plansz dyplomu // fot. Paweł Kukla

W tegorocznej edycji kapituła konkursu zdecydowała się także przyznać dwa wyróżnienia honorowe. Zdobyły je mgr inż. arch. Paulina Chmielewska za pracę „Ograniczenia rozwoju przestrzennego portów wynikających z ich uciążliwości dla otoczenia” napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Karoliny Krośnickiej, a recenzowaną przez dr inż. arch. Monikę Arczyńską oraz mgr inż. arch. Zofię Korczak-Komorowską, która obroniła dyplom pt. „Kształtowanie waterfrontów nadmorskich miast portowych odpornych na skutki zmian klimatu”. Promotorką jej pracy była dr inż. arch Magdalena Rembeza, a recenzentką – prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens.

Wyróżnione prace można obejrzeć w ramach pokonkursowej wystawy w gdyńskim InfoBoksie przy ul. Świętojańskiej 30. Dyplomy wystawione będą od czwartku, 21 października do środy, 3 listopada.

mgr inż. arch. Zofia Korczak-Komorowska otrzymała wyróżnienie za pracę „Kształtowanie waterfrontów nadmorskich miast portowych odpornych na skutki zmian klimatu.”. Na zdjęciu jedna z plansz projektowych // fot. Paweł Kukla
mgr inż. arch. Zofia Korczak-Komorowska otrzymała wyróżnienie za pracę „Kształtowanie waterfrontów nadmorskich miast portowych odpornych na skutki zmian klimatu.”. Na zdjęciu jedna z plansz projektowych // fot. Paweł Kukla