Komunikaty

Komunikat dot. placu przy ul. Z. Czarnego

Komunikat dot. placu przy ul. Z. Czarnego

Komunikat dot. placu przy ul. Z. Czarnego

03.11.2020 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że plac parkingowy w ciągu ul. Zawiszy Czarnego pozostanie wyłączony z ruchu do końca 2020 roku.

Ruch wzdłuż Klubu Marynarki Wojennej "Riwiera" będzie odbywał się dwukierunkowo.