Komunikaty

Podpisz umowę z PEWIK

fot. PEWIK Gdynia

fot. PEWIK Gdynia

02.03.2022 r.

Osoby i przedsiębiorstwa, których nieruchomości są przyłączone do sieci wodociągowej lub do sieci kanalizacji sanitarnej bez zawartej umowy, mogą zgłosić się do PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w celu uregulowania formalności. Mają na to czas do 1 czerwca 2022 r.


W stosunku do zgłaszających się osób, Spółka zrezygnuje z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tytułu przyłączenia się do jej sieci i bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków.

Zgłoszenia należy dokonać na wniosku nr 9 tj. „Zgłoszenie bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków”. Wniosek można pobrać na stronie internetowej: pewik.gdynia.pl i wysłać mailem: bok@pewik.gdynia.pl.
 
Niezgłoszenie faktu bezumownego poboru wody i/lub odprowadzania ścieków w powyższym terminie skutkuje m. in. obciążeniem klienta kosztami świadczenia tych usług za 36 miesięcy wstecz.
W przypadku braku przyrządów pomiarowych, warunkiem zawarcia umowy zaopatrzenia w wodę jest przygotowanie instalacji wodociągowej i pomieszczenia do montażu wodomierza.