Komunikaty

Przebudowa układu ulic Tadeusza Wendy, Węglowej, Portowej i św. Piotra - zmiany w organizacji ruchu

Rozpoczyna się kolejny etap przebudowy skrzyżowania ulic Tadeusza Wendy, Węglowej, Portowej i św. Piotra. W związku z tym, od czwartku 21 marca, zamknięciu ulegnie ulica Wendy (odcinek pomiędzy ulicami św. Piotra i Chrzanowskiego) oraz ulica św. Piotra (odcinek pomiędzy ul. Wendy a budynkiem nr 21). 

Ruch z ul. Wendy zostanie skierowany na ul. Węglową. Ruch z ul. św. Piotra, w tym pojazdów ciężarowych, zostanie skierowany na ul. św. Wojciecha. Zmiany obejmą też przystanek autobusowy „Portowa”, który zostanie przeniesiony na ul. Węglową. Realizacja tego etapu prac ma potrwać do początku czerwca.

Wszystkich kierowców prosimy o dostosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.