Komunikaty

ul. Chwarznieńska - utrudnienia w ruchu

Niebieska mapa OPEC, na której zaznaczony jest Park Chwarzno, ul. Chwarznieńska i Krauzego

ul. Chwarznieńska - utrudnienia w ruchu

12.07.2021 r.

OPEC Gdynia informuje, że od 13 lipca br. będą trwały prace na Chwarznie, które mogą spowodować utrudnienia ruchu samochodów ul. Chwarznieńską.

Możliwe utrudnienia na odcinkach:
  • pomiędzy punktami K87-K88 w dniach 13-23.07.2021,
  • pomiędzy punktami K87-K85 w dniach 21.07-06.08.2021.
Zaplanowane prace realizowane są w związku z inwestycją OPEC współfinansowaną ze środków unijnych, polegającą na rozbudowie miejskiej sieci ciepłowniczej w kierunku dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.

Strona internetowa OPEC.