Komunikaty

ul. Janka Wiśniewskiego - remont nawierzchni

ul. Janka Wiśniewskiego - remont nawierzchni

ul. Janka Wiśniewskiego - remont nawierzchni

22.03.2021 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że w dniu 23 marca br. w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego - na odcinku od ul. Energetyków do wiaduktu, w kierunku Centrum, będzie prowadzony pozimowy remont nawierzchni.

Prace remontowe zakończą się tego samego dnia, w godzinach popołudniowych.

Prosimy kierowców o ostrożność i dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.