Komunikaty

Wstrzymanie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że wstrzymuje od 3 grudnia wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

Wstrzymanie zostanie wprowadzone z uwagi na okres zimowy, a szczególnie wystąpienia ujemnych temperatur i opadów śniegu, uniemożliwiających zachowanie podstawowych parametrów i norm w zakresie odbudowy nawierzchni drogowych lub innych elementów infrastruktury drogowej w śladzie robót ziemnych związanych z budową, modernizacją lub remontem urządzeń uzbrojenia podziemnego - umieszczanych w pasach drogowych dróg publicznych lub wewnętrznych, zlokalizowanych na terenie  Gminy Miasta Gdynia. Powyższy zakaz obowiązywać będzie do końca marca 2019r. i może być przedłużony w przypadku występowania dalszych, niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Nie dotyczy robót związanych z usuwaniem skutków awarii lub innych zamierzeń, istotnych dla Miasta, prowadzonych za zgodą tutejszego Zarządu.