Komunikaty

Wstrzymanie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Grafika dotycząca komunikatu Urzędu Miasta Gdyni

Wstrzymanie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

13.01.2022 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że od 11 stycznia 2022 r. wstrzymane zostało wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

Powodem jest okres zimowy, a szczególnie ujemne temperatury i opady śniegu, uniemożliwiające zachowanie podstawowych parametrów i norm w zakresie odbudowy nawierzchni drogowych lub innych elementów infrastruktury drogowej w śladzie robót ziemnych związanych z budową, modernizacją lub remontem urządzeń uzbrojenia podziemnego, umieszczanych w pasach drogowych dróg publicznych lub wewnętrznych, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdynia.

Wstrzymanie wydawania zezwoleń obowiązywać będzie do końca marca 2022 r. Nie dotyczy to robót związanych z usuwaniem skutków awarii lub innych robót, istotnych dla Miasta Gdyni, prowadzonych za zgodą Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.