Komunikaty

Wymiana dylatacji - prace przygotowawcze

Wymiana dylatacji - prace przygotowawcze

Wymiana dylatacji - prace przygotowawcze

13.07.2022 r.

W związku z planowaną wymianą dylatacji na łącznicy wjazdowej z ul. J. Wiśniewskiego na Estakadę Kwiatkowskiego, 14 lipca rozpoczną się prace przygotowawcze na kapach chodnikowych i powierzchni wyłączonej z ruchu. Prace nie powinny powodować zakłóceń w ruchu drogowym.

Wymianę dylatacji na ww. odcinku planujemy wykonać na przełomie sierpnia i września. Prace będą odbywały się na jednym pasie ruchu, przejezdność zostanie zachowana. Wymiana dylatacji potrwa około 4 tygodni.
Prosimy kierowców o ostrożność w miejscu prowadzonych prac.